Ljutomer

Poiščite svojo karierno priložnost med aktualnimi ponudbami za delo

10 kariernih priložnosti je bilo najdenih za Ljutomer: preglejte vsa ponujena delovna mesta in najdite najprimernejšo za vas.

Novo
Na delovnem mestu boste odgovorni za:
-vožnjo kombija B kategorije ali
-vožnjo kamiona C kategorije
-nakladanje in razkladanje (kombija ali kamiona)
-dostavo artiklov do kupcev (grosisti, trgovinske verige, restavracije, ...),
-delo z denarje...
Razdalja: 20.8 km
Objavljeno: 18/06/2018
 6
  1
Shrani
- vodenje,planiranje, organiziranje in spremljanje dela zaposlenih na področju poprodaje (prodaje potrošnih in rezervnih delov ter servisa)
- planiranje aktivnosti za doseganje ciljev oddelka
- spremljanje realizacije planov in usmerjanje aktivn...
Razdalja: 19.4 km
Objavljeno: 11/06/2018
 46
  1
Shrani
- vodenje, planiranje, organiziranje in spremljanje dela zaposlenih na področju kakovosti
- posodabljanje ob stoječega sistema kakovosti v procesih
- definiranje zahtev in uresničevanje zahtev s področja zagotavljanja kakovosti v skladu z mednar...
Razdalja: 19.4 km
Objavljeno: 06/06/2018
 81
  1
Shrani
- delo na strojih in napravah za katere je zadolžen
- sprejemanje, izpolnjevanje in predajanje ustrezne dokumentacije
- skrb za tehnično brezhibnost in čistočo, ter opozarjanje na morebitna redna ali občasna servisna opravila
- prenašanje posod...
Razdalja: 27.5 km
Objavljeno: 24/05/2018
 75
  1
Shrani
- delo na strojih in napravah za katere je zadolžen
- sprejemanje, izpolnjevanje in predajanje ustrezne dokumentacije
- skrb za tehnično brezhibnost in čistočo, ter opozarjanje na morebitna redna ali občasna servisna opravila
- prenašanje posod...
Razdalja: 28.8 km
Objavljeno: 24/05/2018
 75
  1
Shrani
- posluževanje naprave na liniji in izvajanje osnovnih popravil stroja
- zagotavljanje nemotenega obratovanja proizvodnih naprav
- opravljanje nalog povezanih s pripravo opreme za proizvajanje, čiščenje opreme, sanitacija opreme, čiščenje in s...
Razdalja: 19.0 km
Objavljeno: 23/05/2018
 64
  1
Shrani
- izvajanje temeljnih skladiščnih procesov (prevzem blaga, skladiščenje, odprema blaga)
- nakladanje in razkladanje blaga
- opravljanje internega transporta
- manipulacija z blagom in povratno embalažo
- prerazporejanje blaga
- kontrola stanj...
Razdalja: 19.0 km
Objavljeno: 23/05/2018
 67
  1
Shrani
- izvajanje strokovnih nalog na področju varnostni in zdravja pri delu ter požarne varnosti
- sodelovanje pri izdelavi ocene tveganja in revizija ocene tveganja
- izdelava programov usposabljanja in izvajanje internih izobraževanj za varno delo ...
Razdalja: 27.5 km
Objavljeno: 14/05/2018
 135
  1
Shrani
Na delovnem mestu boste odgovorni za:
- pretok materiala in načrtovanje zmogljivosti v proizvodnji
- opredelitev proizvodnih serij
- izvajanje načrtovanja in usmerjanja proizvodnje
- izdelava proizvodnega programa
- spremljanje proizvodnega ...
Razdalja: 0.0 km
Objavljeno: 25/04/2018
 193
  1
Shrani
- vožnja cisterne z odpadki
- sprejemanje, izpolnjevanje in predajanje prometne in prevozniške dokumentacije
- odgovornost za potrebno dokumentacijo
- pomoč pri nakladu in razkladu
- opravljanje prečrpavanja, čiščenja cistern, ...

Pričakuje...
Razdalja: 29.4 km
Objavljeno: 19/01/2018
 345
  1
Shrani