#GIGodgovornost – Vzpon zaposlitve naslednje generacije


SVEŽ VIDIK SODOBNIH ZAPOSLITEV NOVE GENERACIJE

 

Skupina ManpowerGroup® predstavlja novo raziskavo #GIGodgovornost – Vzpon zaposlitve naslednje generacije, ki razkriva sveže vidike sodobnih zaposlitev naslednje generacije in kako GIG ekonomija vpliva na trg delovne sile.

 

Raziskava je bila narejena z namenom, da bi izvedeli več o tem, kako kadri želijo opravljati delo in zakaj, kaj jih motivira in kaj vpliva na posameznikove zaposlitvene odločitve. Zajela je 9.550 odraslih (18-65 let) v 12 državah, ki delajo polni delovni čas, delavce, ki delajo polovični delovni čas oz. občasne, honorarne delavce, agencijske delavce, študente, upokojence in brezposelne. Ugotovitve so dodatno obogatene z rezultati fokusne skupine glede zaposlitve naslednje generacije, ki je vključevala 75 začasnih delavcev iz Združenih držav Amerike, Združenega kraljestva, Nizozemske in Avstralije.

 

Rezultati raziskave razkrivajo:

  • Podjetja in kadri si želijo izbire, fleksibilnosti in alternativnih oblik zaposlitve, ki bi jim v manj predvidljivi prihodnosti omogočale večjo prilagodljivost. 87 % zaposlenih bi v prihodnosti opravljalo zaposlitev naslednje generacije.
  • Za zaposlitev naslednje generacije so najbolj odprti trgi v razvoju: vodita Indija in Mehika (97 % kadrov je odprtih za zaposlitev naslednje generacije). Sledijo zreli trgi: Združene države, Združeno kraljestvo, Italija in Avstralija. Nemčija, Nizozemska in Japonska so zaposlitvi naslednje generacije manj naklonjene.
  • Zaposlitev naslednje generacije kadrom omogoča, da na kratki rok dodatno zaslužijo (38 %) in jim daje svobodo za preizkušanje različnih delovnih mest (31 %) ter možnost, da razvijejo želene kompetence (33 %), s katerimi so lahko na dolgi rok bolj zaposljivi. Omogoča jim tudi nadzor nad tem, kje, kdaj in kako opravljajo delo (32 %), zmanjšanje stresa (21 %), in zagotavlja fleksibilnost za vzpostavljanje ravnovesja med zasebnim življenjem in delom (28 %).
  • Za zaposlitev naslednje generacije je odprtih 95 % mlajših milenijcev (18-24 let), trend pa spodbuja tudi boom generacija: 80 % starih nad 50 let je odprtih za zaposlitev naslednje generacije.

 

Zaposlitev naslednje generacije je globalni fenomen

 

Države vključene v raziskavo skupine ManpowerGroup: Avstralija, Francija, Nemčija, Indija, Italija, Japonska, Mehika, Nizozemska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike.

 

 

Zakaj izbrati zaposlitev naslednje generacije?

 

Kadri izbirajo zaposlitev naslednje generacije iz številnih razlogov, prvi pa je zagotovo finančni - dodatni zaslužek kot dopolnilo dohodka (38 %) in možnost opravljanja želenega dela.

 Danes se vse več kadrov odloča za alternativne modele namesto tradicionalnih, stalnih zaposlitev za polni delovni čas

 

Celoten vpogled v rezultate raziskave je na voljo na spletni povezavi manpowergroup.com/NextGenWork. 

Sledite nam Facebook Linkedin Twitter
$footer-copy-content