MEOS Q2 2019 - ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja

Odjeljak:
Datum objave:

 

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja za Slovenijo razkriva najšibkejše zaposlitvene namere v zadnjih dveh letih; neto napoved zaposlovanja znaša +10 %. 

 

Po živahnem prvem četrtletju slovenski delodajalci izkazujejo manj zaupanja v lokalni trg dela; njihove zaposlitvene namere so se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zmanjšale za 7 odstotnih točk.

 

Rezultati raziskave razkrivajo:

  • Slovenski delodajalci poročajo, da bo zaposlitveni utrip v prihodnjih treh mesecih ugoden, a zmernejši. 15 % delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, 2 % delodajalcev načrtuje upad, 82 % delodajalcev pa sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva.
  • Neto napoved zaposlovanja za drugo četrtletje 2019 znaša +10 %. To je najšibkejša napoved zaposlovanja v obdobju več kot zadnjih dveh let. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja upadla za 7 odstotnih točk, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je napoved zaposlitvenih možnosti relativno stabilna ‒ zmanjšala se je za eno odstotno točko.
  • O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v proizvodni panogi  (+19 %) in v panogi transporta, logistike in komunikacij (+18 %).
  • Primerjava s prejšnjim četrtletjem kaže na upad zaposlitvenih možnosti v 7 od skupaj 10 panogah. O največjem upadu poročajo delodajalci gradbene panoge (-20 %) in delodajalci v panogi rudarstva in kamnin (-17 %).

 

Glede na rezultate ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja, ki jo je danes objavila skupina ManpowerGroup, slovenski delodajalci v obdobju od aprila do junija pričakujejo zmerne zaposlitvene možnosti. Njihova samozavest je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nekoliko upadla, saj so zaposlitvene namere najšibkejše v zadnjih dveh letih, kar je posledica padca možnosti zaposlovanja v različnih sektorjih, najbolj vidno v gradbeni panogi. Po sezonski prilagoditvi podatkov neto napoved zaposlovanja za Slovenijo znaša +10 %, kar v primerjavi s prejšnjim četrtletjem kaže na precejšnji upad, in sicer za 7 odstotnih točk, v letni primerjavi pa je napoved relativno stabilna. Raziskava še razkriva, da 15 % delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, 2 % delodajalcev načrtuje upad, 82 % delodajalcev pa sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva.

 

»Po ugodnem začetku leta slovenski delodajalci izkazujejo manj samozavesti v svoje zaposlitvene namere za obdobje od aprila do junija. Naštejemo lahko nekaj razlogov, zakaj opažamo več negotovosti kot v prejšnjem četrtletju. Brexit na primer vzbuja veliko vprašanj in skrbi skupaj z drugimi spremembami na tujih trgih, ki se seveda odražajo v previdnejšem odnosu na lokalnem trgu. Pri vrednotenju rezultatov tega četrtletja pa moramo upoštevati tudi kompleksno in nepredvidljivo naravo poslovnega okolja. Po drugi strani pomanjkanje nadarjenih in primernih kadrov ostaja ena izmed perečih tematik, s katero se bodo delodajalci še morali soočiti,« pojasnjuje Nebojša Biškup, regionalni vodja Manpower Slovenija.

 

Delodajalci v vseh štirih v raziskavo zajetih regijah v državi pričakujejo, da bodo v obdobju prihodnjih treh mesecev zaposlovali. Zanesljiv zaposlitveni utrip (+14 %) bo značilen za tri zajete regije, tj. za severovzhodno, jugovzhodno in za osrednjo regijo, medtem ko delodajalci v jugozahodni regiji poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki tokrat znaša +13 %. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je napoved zaposlovanja v osrednji regiji zmanjšala za 5 odstotnih točk, medtem ko je relativno stabilna v severovzhodni regiji in ostaja nespremenjena v jugovzhodni regiji in jugozahodni regiji. Primerjava z enakim obdobjem lani pa kaže, da se bodo zaposlitvene namere v severovzhodni regiji in jugozahodni regiji izboljšale za 3 odstotne točke. Napovedi zaposlovanja za osrednjo regijo in jugovzhodno regijo pa ostajajo relativno stabilne.

Panožni podatki razkrivajo, da delodajalci v 9 od skupaj 10 v raziskavo zajetih panogah pričakujejo rast zaposlovanja v prihajajočem četrtletju. Delodajalci v proizvodni panogi poročajo o najmočnejših zaposlitvenih namerah, neto napoved zaposlovanja znaša +19 %, medtem ko delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacij poročajo o živahnem zaposlitvenem utripu, z neto napovedjo zaposlovanja, ki znaša +18 %. Primerjava s prejšnjim četrtletjem kaže na upad zaposlitvenih možnosti v 7 od skupaj 10 v raziskavo zajetih gospodarskih panogah v Sloveniji. Rezultati razkrivajo najšibkejše možnosti zaposlovanja v zadnjih letih za tri panoge: gradbeno panogo (+4 %), panogo oskrbe z elektriko, vodo in plinom  (+3 %) in panogo rudarstva in kamnin (0%). V četrtletni primerjavi je tako napoved zaposlovanja v gradbeni panogi upadla za znatnih 20 odstotnih točk, v panogi rudarstva in kamnin za 17 odstotnih točk in v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom pa za 12 odsotnih točk. Primerjava z enakim obdobjem lani kaže na rast zaposlitvenih možnosti v 5 od skupaj 10 gospodarskih panogah. O najbolj opaznem izboljšanju zaposlitvenih možnosti, za 11 odstotnih točk, poročajo delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova. Prav tako o rasti zaposlitvenih možnosti poročajo delodajalci v panogi gostinstva in hotelirstva, kjer je napoved zaposlovanja za 10 odstotnih točk boljša kot v enakem obdobju lani, delodajalci v panogi trgovine na debelo in drobno pa poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti za 6 odstotnih točk.

 

Delodajalci v vseh štirih skupinah podjetij po velikosti so za obdobje od aprila do junija 2019 napovedali, da bodo zaposlovali. Najmočnejše zaposlitvene namere imajo delodajalci v skupini velikih podjetij, kjer tokrat poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +24 %. Delodajalci v skupinah srednjih in malih podjetij poročajo o zanesljivem zaposlitvenem utripu, neto napoved zaposlovanja za skupino srednjih podjetij tako znaša +19 %, za skupino malih podjetij pa +14 %. Medtem so delodajalci v skupini mikro podjetij bolj previdni, njihova napoved zaposlovanja znaša +2 %. Zaposlitvene namere v skupini mikro podjetij so v primerjavi s prejšnjim četrtletjem občutno upadle, in sicer za kar 10 odstotnih točk. Prav tako so upadle napovedi zaposlovanja delodajalcev v skupini velikih podjetij, in sicer za 8 odstotnih točk, pa tudi v skupini malih podjetij, kjer beležimo upad zaposlitvenih namer za 2 odstotni točki. Napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini srednjih podjetij pa je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem relativno stabilna. V primerjavi z enakim obdobjem lani delodajalci v skupini srednjih podjetij poročajo o boljši napovedi zaposlovanja za 5 odstotnih točk, medtem ko je napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini malih podjetij relativno stabilna, za delodajalce v skupini mikro in velikih podjetij pa nespremenjena.

 

Celoten vpogled v rezultate raziskave za vseh 44 vključenih držav, kakor tudi v regijske in globalne primerjave, je na voljo na spletni povezavi: www.manpowergroup.com/meos.

Rezultati naslednje ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja bodo na voljo 11. junija 2019 in bodo razkrivali pričakovanja zaposlovanja delodajalcev za tretje četrtletje 2019.

Sledite nam Facebook Linkedin Twitter