MEOS Q3 - ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja

Odjeljak:
Datum objave:

 

Slovenski delodajalci poročajo o previdnih, a optimističnih zaposlitvenih namerah. Zaposlitveni utrip se umirja.

 

ManpowerGroup neto napoved zaposlovanja znaša +9%.

 

 

Rezultati raziskave razkrivajo:

 

  • Slovenski delodajalci napovedujejo nekaj zaposlitvenih priložnosti v obdobju od julija do septembra. Po sezonski prilagoditvi podatkov, neto napoved zaposlovanja za Slovenijo znaša +9 %. Tako v četrtletni kot v letni primerjavi beležimo upad zaposlitvenih možnosti za tri odstotne točke.
  • Delodajalci v vseh desetih gospodarskih panogah in v vseh štirih regijah v Sloveniji pričakujejo rast zaposlovanja v tretjem četrtletju 2018. Zaposlitvene namere so v primerjavi s prejšnjim četrtletjem upadle v petih sektorjih in v treh regijah. V primerjavi z enakim obdobjem lani je neto napoved zaposlovanja upadla v sedmih sektorjih, v dveh regijah pa je ta ostala relativno stabilna.
  • Najmočnejšo napoved zaposlovanja oddajajo delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacij, in sicer znaša ta +14 %. Sledijo delodajalci v panogi proizvodnje, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +11 %.
  • Globalni podatki pokažejo, da delodajalci napovedujejo pozitivne zaposlitvene obete, a v različnem obsegu. Izjema je Italija, kjer je neto napoved zaposlovanja za prihajajoče tri mesece negativna. V svetovnem merilu so najboljšo napoved zaposlovanja oddali delodajalci na Japonskem, Hrvaškem, v Tajvanu in v Združenih državah. Najšibkejše napovedi pa oddajajo delodajalci v Italiji, Panami in Španiji.

 

Ljubljana, 12. junij 2018 – Po rezultatih ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja, ki jo je danes objavila skupina ManpowerGroup, slovenski delodajalci poročajo o zadržanih, a optimističnih zaposlitvenih namerah za tretje četrtletje 2018. Tokratna neto napoved zaposlovanja za Slovenijo znaša +9 % in je najšibkejša v obdobju zadnjih dveh let. Tako v četrtletni kot v letni primerjavi beležimo upad zaposlitvenih možnosti za tri odstotne točke. 11 % delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, 2 % delodajalcev načrtujeta upad, 85 % delodajalcev pa sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva.

 

Delodajalci iz vseh desetih panog, vseh štirih regij in vseh štirih oblik podjetij glede na velikost poročajo o pozitivnih namerah zaposlovanja v tretjem četrtletju 2018. Najmočnejšo napoved zaposlovanja oddajajo v panogah transporta, logistike in komunikacije, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +14 %. Sledi panoga proizvodnje z neto napovedjo zaposlovanja +11 %. Kljub temu se naraščajoči zaposlitveni trend, ki smo mu bili priča od zadnjega četrtletja 2016, umirja. Številne panoge napovedujejo stabilni zaposlitveni utrip, medtem ko tradicionalno močna proizvodna panoga tokrat oddaja najšibkejšo zaposlitveno napoved v več kot dveh letih. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem panoga proizvodnje beleži upad, in sicer za 4 odstotne točke, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je neto napoved zaposlovanja upadla za 6 odstotnih točk.

 

»Delodajalci poročajo o nekoliko skromnejših zaposlitvenih namerah v prihodnjih treh mesecih. Opazimo lahko rahlo negotovost, ki se odraža v upadu zaposlitvenega utripa. Posledično se zdi, da se vrzel med željami zaposlenih in visokimi pričakovanji delodajalcev postopno manifestira v previdnejših zaposlitvenih praksah v državi,« pojasnjuje Nebojša Biškup, regionalni vodja Manpower Slovenia. »z globalne oziroma regionalne perspektive, slovenska neto napoved zaposlovanja razkriva nekoliko bolj previdne zaposlitvene namere delodajalcev. Vezano na prej omenjeno vrzel, pa bodo prav delodajalci morali zato kmalu redefinirati svoje kadrovske politike in zaobjeti novo dobo pospešene avtomatizacije poslovnih procesov ter digitalizacije, ki je že praktično tu. Sposobni in kompetentni kadri bodo namreč določali njihovo prihodnost,« dodaja Biškup.

 

Pozitivne zaposlitvene napovedi v vseh 10 panogah

Panožni podatki razkrivajo, da delodajalci v vseh desetih gospodarskih panogah v Sloveniji pričakujejo rast zaposlovanja v tretjem četrtletju 2018. Najmočnejšo napoved zaposlovanja oddajajo delodajalci v panogah transporta, logistike in komunikacije, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +14 %. O ugodnih zaposlitvenih možnostih poročajo tudi delodajalci v panogi proizvodnje, neto napoved zaposlovanja znaša +11 %, v panogah gradbeništva ter finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin pa neto napoved zaposlovanja znaša +10 %. O najšibkejši neto napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 2018, ta znaša +3 %, poročajo delodajalci v panogi gostinstva in hotelirstva.   

 

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem 2018 so napovedi zaposlovanja upadle v petih od skupaj desetih v raziskavo zajetih gospodarskih panog. Najbolj opazen upad zaposlitvenih možnosti, in sicer za štiri odstotne točke, smo zabeležili v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter v proizvodnji, delodajalci v panogi rudarstva in kamnin pa poročajo o upadu zaposlitvenih možnosti za tri odstotne točke. Kljub vsemu je v treh gospodarskih panogah napoved zaposlovanja v primerjavi z drugim četrtletjem 2018 izboljšana, med drugimi za štiri odstotne točke v panogi trgovine na debelo in drobno ter za tri odstotne točke v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova. 

 

V primerjavi z enakim obdobjem lani opažamo upad zaposlitvenih možnosti v sedmih od skupaj desetih gospodarskih panog. Delodajalci v panogi gostinstva in hotelirstva poročajo o upadu zaposlitvenih možnosti za sedem odstotnih točk, napovedi zaposlovanja za gradbeništvo in proizvodnjo pa sta za šest odstotnih točk šibkejši kot lani v enakem obdobju. V panogah finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter transporta, logistike in komunikacij so zaposlitvene možnosti upadle za pet odstotnih točk. Rahlo izboljšanje napovedi zaposlovanja, za dve odstotni točki, smo zabeležili v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova.   

 

Delodajalci v vseh štirih zajetih regijah bodo zaposlovali.

Regionalno gledano, o najmočnejšem zaposlitvenem utripu tokrat poročajo delodajalci v osrednji regiji, njihova napoved zaposlovanja znaša +15 %. Delodajalci v jugovzhodni regiji poročajo, da bo zaposlitveni utrip zanesljiv in stabilen, neto napoved zaposlovanja znaša +11 %, medtem ko sta napovedi zaposlovanja za severovzhodno in jugozahodno regijo skromnejši. V obeh regijah bo obdobje prihajajočih treh mesecev za iskalce zaposlitve najmanj ugodno v zadnjih dveh letih, neto napoved zaposlovanja znaša +5 %.

 

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem delodajalci v dveh regijah, tj. v severovzhodni in v jugozahodni regiji, poročajo o nekoliko šibkejših namerah zaposlovanja. V severovzhodni regiji so zaposlitvene možnosti upadle za tri odstotne točke, v jugozahodni regiji pa za dve odstotni točki. Medtem delodajalci v osrednji regiji poročajo o rasti napovedi zaposlovanja za dve odstotni točki, napoved zaposlovanja za jugovzhodno regijo pa ostaja relativno stabilna.

V primerjavi z enakim obdobjem lani so zaposlitvene namere v jugozahodni regiji upadle za sedem odstotnih točk, v severovzhodni regiji pa za pet odstotnih točk. Napovedi zaposlovanja za osrednjo regijo in za jugovzhodno regijo ostajata relativno stabilni.

 

Pozitivne zaposlitvene napovedi v vseh štirih skupinah podjetij glede na velikost

Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, razvrščamo po velikosti oz. številu zaposlenih, in sicer v štiri skupine: mikro (manj kot deset uslužbencev), mala (10-49 zaposlenih), srednja (50-249 zaposlenih) in velika podjetja (več kot 250 zaposlenih).

 

Delodajalci v vseh štirih skupinah podjetij napovedujejo, da bodo v obdobju prihodnjih treh mesecev zaposlovali. O najmočnejši napovedi zaposlovanja poročajo delodajalci v skupini velikih podjetij, in sicer ta tokrat znaša solidnih +23 %. Delodajalci v skupini srednjih podjetij poročajo o +10 % napovedi zaposlovanja, delodajalci v skupini malih podjetij pa o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +8 %. Delodajalci v skupini mikro podjetij poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +3 %.

 

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem 2018 je napoved zaposlovanja v skupinah velikih in malih podjetij upadla za tri odstotne točke. V skupini mikro podjetij primerjava s prejšnjim četrtletjem kaže na relativno stabilnost zaposlitvenih možnosti, napoved delodajalcev v skupini srednjih podjetij pa je nespremenjena.

 

Primerjava z enakim obdobjem lani kaže na upad zaposlitvenih možnosti v skupini malih podjetij, in sicer za sedem odstotnih točk, ter v skupini velikih podjetij za tri odstotne točke. Napovedi zaposlovanja za skupini mikro in srednjih podjetij sta relativno stabilni.

 

Globalni in EMEA rezultati

Globalna raziskava ManpowerGroup, ki meri napoved zaposlovanja za tretje četrtletje 2018, temelji na intervjujih z več kot 60. 000 delodajalci iz 44 držav in teritorijev po svetu. Delodajalci napovedujejo,* da v obdobju prihajajočega četrtletja pričakujejo zvišanje zaposlitvenih namer v 43 od 44 v raziskavo zajetih državah in teritorijih. Podatki, pridobljeni v tokratni raziskavi, so navkljub negotovi geopolitični situaciji pokazali, da je zaupanje delodajalcev v svetovnem merilu še vedno prisotno. Izjemo predstavljajo delodajalci v Italiji, ki pa tokrat oddajajo že drugo zaporedno negativno napoved zaposlovanja.

 

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja v 19 državah izboljšana, v 18 državah pa je napoved zaposlovanja upadla. V sedmih državah je v primerjavi z drugim četrtletjem 2018 pričakovati nespremenjeno stanje na trgu dela. V primerjavi z enakim obdobjem lani so tokratne napovedi zaposlovanja videti še bolj ugodne. Zaposlitvene namere so tako v primerjavi s tretjim četrtletjem 2017 izboljšane v 24 državah, ki so sodelovale v ManpowerGroup raziskavi napovedi zaposlovanja, upad beležimo v 12 vključenih državah, nespremenjeno stanje pa v sedmih državah. V svetovnem merilu so najboljšo napoved zaposlovanja oddali delodajalci na Japonskem, Hrvaškem, v Tajvanu, na Madžarskem in v Združenih državah Amerike. O najšibkejših napovedih zaposlovanja tokrat poročajo delodajalci v Italiji, Panami in Španiji.  

 

V regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika) delodajalci v 25 od skupaj 26 v raziskavo vključenih državah napovedujejo, da bodo v obdobju prihodnjih treh mesecev zaposlovali. Četrtletna primerjava kaže na izboljšanje zaposlitvenih možnosti v 12 državah v regiji, upad beležimo v 10 državah, v štirih v raziskavo vključenih državah pa je stanje v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nespremenjeno. Primerjava z enakim obdobjem lani kaže na rast napovedi zaposlovanja v 13 v raziskavo vključenih državah, v šestih državah v regiji so zaposlitvene možnosti upadle in v prav toliko državah je stanje na trgu dela nespremenjeno. O najboljši napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 2018 v regiji EMEA poročajo delodajalci na Hrvaškem. Njihova tokratna napoved zaposlovanja je izenačena z napovedjo zaposlovanja delodajalcev na Japonskem, ki skupaj oddajata najboljšo napoved zaposlovanja v svetovnem merilu. O najšibkejših zaposlitvenih namerah v regiji poročajo delodajalci v Italiji. Njihova tokratna napoved zaposlovanja je tudi edina negativna izmed vseh 44 v raziskavo vključenih držav v svetovnem merilu.    

 

V vseh osmih v raziskavo vključenih državah v regiji Azija-Pacifik delodajalci poročajo, da bodo v obdobju prihodnjega četrtletja zaposlovali. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je napoved zaposlovanja izboljšala v petih državah v regiji, upad zaposlovanja beležimo v dveh državah v regiji, v eni državi pa je napoved zaposlovanja enaka kot v prejšnjem četrtletju. Letna primerjava kaže na rast zaposlitvenih možnosti v šestih v raziskavo vključenih državah, upad zaposlitvenih možnosti beležimo v eni državi, prav tako pa ostaja stanje nespremenjeno v eni državi. O najbolj optimističnih napovedih zaposlovanja za tretje četrtletje 2018 poročajo delodajalci na Japonskem in v Tajvanu, delodajalci na Novi Zelandiji in v Avstraliji pa so pri napovedovanju možnosti zaposlovanja najmanj optimistični v regiji.

 

Tudi delodajalci v vseh desetih v raziskavo vključenih državah v regiji Severna, Srednja in Južna Amerika poročajo o pozitivnih zaposlitvenih namerah. Kljub vsemu pa zaupanje delodajalcev v primerjavi s tistim, ki smo ga zabeležili za obdobje od aprila do junija letos, raste v le dveh v raziskavo vključenih državah, v šestih državah opažamo upad zaposlitvenih možnosti, v dveh državah v regiji pa so možnosti zaposlovanja v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nespremenjene. Letna primerjava kaže na rast zaposlitvenih možnosti v petih državah ter na upad v preostalih petih državah v regiji. Že tretje četrtletje zapored o najmočnejših zaposlitvenih namerah v regiji poročajo delodajalci v Združenih državah Amerike, medtem ko bodo imeli najmanj možnosti za zaposlitev iskalci zaposlitve v Panami in v Braziliji.    

 

O ManpowerGroup raziskavi napovedi zaposlovanja

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja se izvaja četrtletno z namenom izmeriti predvidevanja delodajalcev o rasti ali upadu števila zaposlenih za prihajajoče četrtletje. Raziskava podjetja ManpowerGroup je celovita napoved zaposlitvenih namer delodajalcev po vsem svetu, izvaja se že več kot 55 let in je ena od najbolj zanesljivih raziskav na področju zaposlovanja v svetovnem merilu.

 

Celoten vpogled v rezultate raziskave za vseh 44 vključenih držav, kakor tudi v regijske in globalne primerjave, je na voljo na spletni povezavi www.manpowergroup.com/meos.

 

Rezultati naslednje ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja bodo na voljo 11. septembra 2018 in bodo razkrivali pričakovanja zaposlovanja delodajalcev za četrto četrtletje 2018.

*Komentar se nanaša na sezonsko prilagojene podatke, kjer so ti na voljo. Podatki pridobljeni za Hrvaško in Portugalsko niso sezonsko prilagojeni.

 

 

Sledite nam Facebook Linkedin Twitter