MEOS Q3 2019 - ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja

Odjeljak:
Datum objave:

 

V tretjem četrtletju 2019 slovenski delodajalci napovedujejo najmočnejši zaposlitveni utrip  v zadnjih dveh letih

 

Živahna napoved zaposlovanja v Sloveniji je posledica najmočnejših zaposlitvenih namer v panogah gradbeništva, oskrbe z elektriko, plinom in vodo ter rudarstva in kamnin od začetka izvajanja raziskave ManpowerGroup pred osmimi leti.

 

Rezultati raziskave razkrivajo:

  • Slovenski delodajalci pričakujejo ugodne zaposlitvene možnosti za tretje četrtletje 2019 – neto napoved zaposlovanja znaša +20 %.
  • Zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev so najmočnejše v zadnjih dveh letih. Za 11 odstotnih točk so se izboljšale v četrtletni primerjavi in za 8 odstotnih točk v primerjavi z enakim obdobjem lani.
  • Najživahnejši zaposlitveni utrip od začetka izvajanja raziskave pred osmimi leti pričakujejo delodajalci v panogah gradbeništva (+29 %), oskrbe z elektriko, plinom in vodo (+21 %) ter rudarstva in kamnin (+19 %).
  • Delodajalci v severovzhodni regiji (+18 %) napovedujejo najmočnejše zaposlitvene možnosti od začetka izvajanja raziskave pred osmimi leti, medtem ko v jugovzhodni regiji (+18 %) beležimo najmočnejšo napoved zaposlovanja v zadnjih dveh letih.
  • Slovenija se s svojo napovedjo zaposlovanja uvršča v sam vrh tako v regiji EMEA kot v svetovnem merilu.

 

 

Ljubljana, 11. junij 2019 – Rezultati Raziskave napovedi zaposlovanja skupine ManpowerGroup razkrivajo ugodne zaposlitvene namere za obdobje od junija do septembra 2019. Neto napoved zaposlovanja znaša +20 %, kar je najmočnejša napoved zaposlovanja v zadnjih dveh letih in ena najmočnejših tako v regiji EMEA kot v svetovnem merilu. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem beležimo rast napovedi zaposlovanja za 11 odstotnih točk, primerjava z enakim obdobjem lani pa kaže na rast zaposlitvenih možnosti za 8 odstotnih točk. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v gradbeni panogi, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +29 %. O zdravih zaposlitvenih namerah poročajo tudi delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova, kjer neto napoved zaposlovanja za tretje četrtletje 2019 znaša +23 %, ter v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo, kjer so delodajalci oddali +21 % napoved zaposlovanja.

 

»Brezposelnost v Sloveniji je v zadnjih dveh letih nenehno upadala, kar se sklada z zadnjimi pozitivnimi neto napovedmi zaposlovanja in poudarja stalno potrebo po nadarjenih kadrih. Podjetja se namreč vse bolj zavedajo dejstva, da pravi kadri poganjajo produktivnost in donosnost, kar omogoča nadaljnjo rast,« izpostavlja Aleksandar Hangimana, regionalni vodja Manpower Slovenija. »Povpraševanje po talentiranih kadrih je resnično močno, vseeno pa se morajo delodajalci soočiti še z novimi izzivi, saj umetna inteligenca postaja naš tesen zaveznik na trgu dela, demografske spremembe pa so izrazitejše kot še nikoli prej. Delodajalci morajo tako sprejemati odločitve z vsemi temi dejavniki v mislih,« zaključi Hangimana.

 

Panožni podatki razkrivajo, da delodajalci v vseh 10 v raziskavo zajetih gospodarskih panogah pričakujejo rast zaposlovanja. Delodajalci v gradbeni panogi poročajo o najmočnejših zaposlitvenih namerah z neto napovedjo zaposlovanja +29 %, sledijo pa jim delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova (+23 %) ter v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo (+21 %). Bolj previdni so delodajalci v panogah javnega sektorja in socialnih storitev ter gostinstva in hotelirstva, saj oboji tokrat oddajajo napoved zaposlovanja, ki znaša +11 %. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja izboljšana v 8 od skupaj 10  gospodarskih panogah, najbolj očitno rast, za 25 odstotnih točk, pa beležimo v gradbeni panogi. Letna primerjava kaže, da delodajalci pričakujejo izboljšanje zaposlitvenih možnosti v vseh 10 panogah, najbolj opazna rast, in sicer za 17 odstotnih točk, pa je značilna za panogo oskrbe z elektriko, plinom in vodo.

 

Delodajalci v vseh 4 v raziskavo zajetih regijah v državi pričakujejo, da bodo v obdobju prihodnjih treh mesecev zaposlovali. Najmočnejši zaposlitveni utrip (+18 %) bo značilen za severovzhodno in jugovzhodno regijo. Delodajalci v osrednji regiji poročajo o zanesljivi napovedi zaposlovanja, ki tokrat znaša +15 %, napoved zaposlovanja delodajalcev v jugozahodni regiji pa znaša +14 %. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja za severovzhodno in jugozahodno regijo boljša za 2 odstotni točki, za jugovzhodno regijo je relativno stabilna, za osrednjo regijo pa ostaja nespremenjena. Primerjava z enakim obdobjem lani kaže na rast zaposlitvenih možnosti v 3 od skupno 4 v regijah. O znatnem izboljšanju zaposlitvenih možnosti za kar 12 odstotnih točk poročajo delodajalci v jugovzhodni regiji. Napoved zaposlovanja delodajalcev v jugozahodni regiji je za 9 odstotnih točk boljša kot v enakem obdobju lani, prav tako je za 7 odstotnih točk višja za delodajalce v severovzhodni regiji. Nasprotno pa letna primerjava kaže na upad zaposlitvenih namer za 2 odstotni točki za osrednjo regijo.

 

Delodajalci v vseh štirih skupinah podjetij so za obdobje od julija do septembra 2019 napovedali, da bodo zaposlovali. Najmočnejše zaposlitvene namere imajo delodajalci v skupini srednjih podjetij, ki poročajo o +31 % neto napovedi zaposlovanja, medtem ko delodajalci v skupini velikih podjetij poročajo o zdravi napovedi zaposlovanja, ki znaša +24 %. Napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini malih podjetij znaša +19 %, v skupini mikro podjetij pa +8 %. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem delodajalci v skupini srednjih podjetij poročajo o največji rasti zaposlitvenih možnosti, in sicer za 15 odstotnih točk. V skupini mikro podjetij so zaposlitvene možnosti izboljšane za 5 odstotnih točk, v skupini malih podjetij za 4 odstotne točke, delodajalci v skupini velikih podjetij pa poročajo o relativni stabilnosti v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Letna primerjava kaže na znatno rast zaposlitvenih možnosti v panogi srednjih podjetij, in sicer za 18 odstotnih točk. Za 9 odstotnih točk je izboljšana napoved zaposlovanja v skupini malih podjetij, v skupini mikro podjetij pa za 4 odstotne točke. V skupini velikih podjetij napoved zaposlovanja tudi v letni primerjavi ostaja relativno stabilna.

 

Globalni in EMEA-rezultati

 

ManpowerGroup napoved zaposlitvenih namer za tretje četrtletje 2019 zajema intervjuje z

več kot 59.000 delodajalci iz 44 držav. Raziskava razkriva, da delodajalci v 43 od skupaj 44

državah po svetu poročajo, da bodo v obdobju od julija do septembra 2019 zaposlovali.

 

O najmočnejših namerah zaposlovanja v tretjem četrtletju 2019 poročajo delodajalci na Japonskem, Hrvaškem, v Tajvanu, Združenih državah Amerike, Grčiji in Sloveniji, medtem ko so izvajalci raziskave najšibkejše zaposlitvene možnosti zabeležili na Madžarskem, v Argentini, Italiji in Španiji. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so se zaposlitvene možnosti izboljšale v 18 od skupaj 44 v raziskavo vključenih državah, upadle so v 18 državah, nespremenjene pa ostajajo v 8. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je napoved zaposlovanja izboljšala v 12 državah, upadla v kar 26 državah, v 6 državah pa ni pa opaznih sprememb.  

 

O pozitivnih zaposlitvenih možnostih poročajo delodajalci v 25 od skupaj 26 v raziskavo vključenih držav v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika), negativno napoved zaposlovanja smo tako zabeležili le na Madžarskem. V primerjavi z drugim četrtletjem 2019 so zaposlitvene možnosti v 5 v raziskavo vključenih državah v regiji izboljšane, upadle pa so v 14. V primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 opažamo rast zaposlitvenih namer v 5 državah, upad pa v 17 v raziskavo vključenih državah v regiji. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci na Hrvaškem ter v Grčiji in Sloveniji, medtem ko delodajalci na Madžarskem, v Italiji in Španiji oddajajo najšibkejše napovedi zaposlovanja v regiji.  

 

V regiji Azija-Pacifik delodajalci v vseh 8 v raziskavo vključenih državah poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti v obdobju od julija do septembra letos. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja v 5 državah v regiji izboljšana, v 2 državah pa je upadla. V primerjavi z enakim obdobjem lani so zaposlitvene možnosti boljše v 2 državah v regiji, v 5 državah pa je napoved zaposlovanja slabša kot lani v enakem obdobju. Najmočnejšo napoved zaposlovanja smo zabeležili za Japonsko in Tajvan, medtem ko o najšibkejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci na Kitajskem, Novi Zelandiji in v Singapurju.

 

V regiji Severna, Srednja in Južna Amerika delodajalci v vseh 10 v raziskavo vključenih državah poročajo, da bodo v obdobju prihajajočih treh mesecev zaposlovali. Četrtletna primerjava kaže na rast zaposlitvenih možnosti v 8 državah in upad v 2. V primerjavi z enakim obdobjem lani delodajalci v 5 državah poročajo o rasti zaposlitvenih namer, o upadu pa v 4 državah. Delodajalci v Združenih državah Amerike in Kanadi poročajo o najboljših napovedih zaposlovanja, najšibkejše pa so tokrat v Argentini in Panami.    


 

 

Sledite nam Facebook Linkedin Twitter