MEOS Q4 - ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja

Odjeljak:
Datum objave:

 

  • Rekordni zaposlitveni utrip v panogah kmetijstva ter transporta in logistike še dodatno pripomogle k odlični zaposlitveni napovedi zadnjega četrtletja
  • Slovenski delodajalci z najbolj optimističnimi zaposlitvenimi obeti v regiji EMEA in s tretjimi najmočnejšimi na svetu

 

Rezultati raziskave razkrivajo:

 

  • Slovenski delodajalci napovedujejo optimistične zaposlitvene namere za zadnje četrtletje 2018; po sezonski prilagoditvi znaša neto napoved zaposlovanja +19 %.
  • Delodajalci iz vseh desetih gospodarskih panog, vseh štirih regij in vseh štirih skupin podjetij glede na velikost poročajo o pozitivnih obetih zaposlovanja v četrtem trimesečju leta 2018.  
  • Najmočnejšo napoved zaposlovanja za naslednje tri mesece oddajajo delodajalci v gradbeništvu, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +25 % (najmočnejša napoved od drugega četrtletja 2017). O najmočnejšem zaposlitvenem utripu od leta 2011 poročajo tudi v panogi transporta, logistike in komunikacij (+22 %) in v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova (+12 %).
  • Delodajalci v osrednji regiji (+18 %) in v severovzhodni regiji (+20 %) poročajo o najbolj živahnem zaposlitvenem utripu zadnjih osmih let, odkar se izvaja raziskava, prav tako pa o najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v skupini srednjih podjetij (+35 %).
  • Globalni podatki kažejo, da o najmočnejši napovedi zaposlovanja poročajo delodajalci na Japonskem, Tajvanu, v ZDA, Romuniji in Sloveniji.
  • O najbolj optimističnih napovedih zaposlovanja za naslednje trimesečje v regiji EMEA tokrat poročajo delodajalci v Sloveniji in Romuniji, kjer oddajajo enako napoved zaposlovanja.

 

 

Ljubljana, 11. september 2018 – Po rezultatih ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja, ki jo je danes objavila skupina ManpowerGroup, slovenski delodajalci poročajo o izjemno optimističnih zaposlitvenih namerah za četrto četrtletje 2018. Ti namreč oddajajo zaposlitvene napovedi, ki segajo med najvišje tako z regionalnega kot tudi z globalnega vidika. Po sezonski prilagoditvi znaša neto napoved zaposlovanja +19 %. Napoved zaposlovanja se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem izboljšala za 8 odstotnih točk, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 6 odstotnih točk. Po podatkih raziskave 20 % delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, 4 % delodajalcev načrtuje upad, medtem ko 74 % od sodelujočih ne predvideva sprememb v zaposlitveni strukturi v naslednjem trimesečju.

 

“V prvih treh trimesečjih leta 2018 smo bili priča skromnejšim napovedim zaposlovanja, v zadnjem obdobju leta pa se samozavest delodajalcev ponovno krepi. Pred nami je spodbudna napoved za trg dela, primerne prakse upravljanja s talenti pa bodo sedaj pomembnejše kot kadarkoli prej,« pojasnjuje Nebojša Biškup, regionalni vodja ManpowerGroup Slovenija. »Nekatere tokratne zaposlitvene namere delodajalcev so najmočnejše, kar smo jih kadarkoli zabeležili, tako z regionalnega in panožnega zornega kota kot tudi pri pregledu po velikosti podjetij. Poleg tega se Slovenija z globalnega vidika uvršča na tretje mesto po najmočnejši napovedi zaposlovanja in ima vodilni položaj v regiji EMEA, s čimer slovenski trg zaposlovanja nakazuje obetaven zaključek leta,« še dodaja Biškup.

 

Delodajalci v naslednjem četrtletju pričakujejo pozitiven zaposlitveni utrip v vseh v raziskavo vključenih gospodarskih panogah v državi, v vseh vključenih regijah in vseh oblikah podjetij glede na velikost. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v panogi gradbeništva, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +25 %. Sledi mu panoga finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin (+ 23%), pri obeh pa vse od 2Q 2017 tokrat beležimo najmočnejšo napoved zaposlovanja na trgu dela. Delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacij poročajo o najboljšem zaposlitvenem utripu (+22 %), vse od začetka izvajanja raziskave pred osmimi leti. O najboljšem zaposlitvenem utripu od leta 2011 poročajo tudi delodajalci v osrednji (+18 %) in severovzhodni regiji (+20 %), prav tako o najmočnejših zaposlitvenih namerah od pričetka izvajanja raziskave poročajo delodajalci v skupini srednjih podjetij (+35 %).

 

Število zaposlenih se bo povečalo v vseh 10 gospodarskih panogah

 

O najmočnejšem zaposlitvenem utripu od začetka izvajanja raziskave pred osmimi leti poročajo v dveh panogah: v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova (+12 %) in v panogi transporta, logistike in komunikacije (+22 %).

 

Panožni podatki razkrivajo, da delodajalci v vseh desetih gospodarskih panogah v Sloveniji pričakujejo rast zaposlovanja v četrtem četrtletju 2018. Najmočnejšo napoved zaposlovanja oddajajo delodajalci v panogi gradbeništva, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +25 %. Delodajalci v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin poročajo o zdravem zaposlitvenem utripu in o neto napovedi zaposlovanja +23 %, delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacij pa o neto napovedi zaposlovanja +22 %. O živahnem zaposlitvenem utripu poročajo tudi delodajalci v panogi proizvodnje, neto napoved zaposlovanja znaša +18 %, neto napoved zaposlovanja delodajalcev v panogi trgovine na debelo in drobno pa +16 %. O najšibkejši neto napovedi zaposlovanja za tokratno, zadnje letošnje četrtletje poročajo delodajalci v panogi rudarstva in kamnin s +5 %, ki je hkrati tudi najšibkejša napoved v tej panogi v zadnjih dveh letih.

 

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so zaposlitvene namere v sedmih od skupaj 10 v raziskavo zajetih gospodarskih panog izboljšane. Znatno rast zaposlitvenih možnosti opažamo v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, in sicer za 13 odstotnih točk. V gradbeništvu delodajalci poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 12 odstotnih točk. Delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacij poročajo o za šest odstotnih točk boljših zaposlitvenih možnostih, medtem ko je za pet odstotnih točk boljša napoved zaposlovanja delodajalcev v panogi trgovine na debelo in drobno. V panogi rudarstva in kamnin pa so zaposlitvene možnosti nekoliko upadle, in sicer za dve odstotni točki.

 

V primerjavi z enakim obdobjem lani opažamo rast zaposlitvenih namer v sedmih od skupaj 10 v raziskavo zajetih gospodarskih panog v državi. Najbolj opazno rast beležimo v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin. Delodajalci v tej panogi poročajo o za 16 odstotnih točk boljši napovedi zaposlovanja kot v enakem obdobju lani. Rast zaposlitvenih možnosti za 10 odstotnih točk opažamo tako v gradbeni panogi kot v panogi transporta, logistike in komunikacij. Delodajalci v panogi trgovine na debelo in drobno v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017 poročajo o rasti napovedi zaposlovanja za osem odstotnih točk, delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova pa o rasti zaposlitvenih možnosti za pet odstotnih točk. Delodajalci v treh gospodarskih panogah v nasprotju z ostalimi poročajo o upadu zaposlitvenih možnosti. Med njimi so delodajalci v panogi rudarstva in kamnin, ki poročajo o za pet odstotnih točk šibkejši napovedi zaposlovanja kot v enakem obdobju lani, ter delodajalci v proizvodni panogi, ki poročajo o upadu zaposlitvenih možnosti za štiri odstotne točke.

 

Pozitivni obeti v vseh štirih regijah z najmočnejšo neto napovedjo zaposlovanja od začetka izvajanja raziskave v osrednji in severovzhodni regiji 

 

O najmočnejšem zaposlitvenem utripu od začetka izvajanja raziskave v Sloveniji, tj. v obdobju zadnjih osmih let, za naslednje tri mesece poročajo delodajalci v osrednji (+18 %) in severovzhodni regiji (+20 %).

 

Delodajalci v vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v obdobju zadnjega četrtletja 2018 zaposlovali. O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci v severovzhodni regiji, njihova napoved zaposlovanja znaša +20 %. Delodajalci v osrednji regiji poročajo, da bo zaposlitveni utrip živahen z neto napovedjo zaposlovanja +18 %. Ugodni sta tudi napovedi zaposlovanja za jugovzhodno regijo, kjer smo zabeležili +13 % napoved zaposlovanja, in za jugozahodno regijo, kjer napoved zaposlovanja znaša +11 %.

 

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem 2018 so se zaposlitvene namere v treh od skupaj štirih regij v državi izboljšale. Najbolj opazna je rast napovedi zaposlovanja v severovzhodni regiji, in sicer kar za 14 odstotnih točk. Delodajalci v jugozahodni regiji v primerjavi s prejšnjim četrtletjem poročajo o rasti zaposlitvenih namer za tri odstotne točke, medtem ko je napoved zaposlovanja za osrednjo regijo močnejša za dve odstotni točki. Delodajalci v jugovzhodni regiji poročajo o enakih zaposlitvenih namerah kot v prejšnjem četrtletju.

 

V primerjavi z enakim obdobjem lani so se zaposlitvene namere delodajalcev v severovzhodni regiji izboljšale za znatnih 10 odstotnih točk, delodajalci v osrednji regiji pa poročajo o za sedem odstotnih točkah boljši napovedi zaposlovanja kot v zadnjem četrtletju lani. V jugovzhodni regiji so zaposlitvene namere delodajalcev razmeroma stabilne, v jugozahodni regiji ostajajo nespremenjene.

 

 

Delodajalci v skupini srednjih podjetij napovedujejo najmočnejše zaposlitvene namere od začetka izvajanja raziskave

 

Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, razvrščamo po velikosti oz. številu zaposlenih, in sicer v štiri skupine: mikro (manj kot deset uslužbencev), mala (10-49 zaposlenih), srednja (50-249 zaposlenih) in velika podjetja (več kot 250 zaposlenih).

 

Delodajalci v vseh štirih skupinah podjetij so za obdobje od oktobra do decembra 2018 napovedali, da bodo zaposlovali. Najmočnejše zaposlitvene namere, ki so hkrati tudi najmočnejše od v zadnjih osmih letih, oddajajo delodajalci v skupini srednjih podjetij, saj poročajo o kar 35 % neto napovedi zaposlovanja. Delodajalci v skupini velikih podjetij medtem poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +24 %. V skupini malih podjetij znaša neto napoved zaposlovanja +15 % in v skupini mikro podjetij +9 %, kar je hkrati najmočnejša napoved od drugega četrtletja 2017 za obe skupini podjetji.

 

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem 2018 v skupini srednjih podjetij delodajalci poročajo o občutni rasti zaposlitvenih možnosti, in sicer kar za 25 odstotnih točk. Tako v skupini mikro podjetij kot v skupini malih podjetij so se zaposlitvene namere v primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 izboljšale za pet odstotnih točk, delodajalci v skupini velikih podjetij pa poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti za tri odstotne točke.

 

Primerjava z enakim obdobjem lani kaže na znatno izboljšanje zaposlitvenih možnosti v skupini srednjih podjetij. Delodajalci v tej skupini namreč poročajo o rasti napovedi zaposlovanja za kar 23 odstotnih točk, medtem ko delodajalci v skupinah mikro in malih podjetij poročajo o rasti napovedi zaposlovanja za štiri odstotne točke. Nasprotno pa v skupini velikih podjetij delodajalci poročajo o upadu zaposlitvenih možnosti v primerjavi z enakim obdobjem lani, in sicer za šest odstotnih točk.

 

 

Celoten vpogled v rezultate raziskave za vseh 44 vključenih držav, kakor tudi v regijske in globalne primerjave, je na voljo na spletni povezavi www.manpowergroup.com/meos.

Rezultati naslednje ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja bodo na voljo 11. decembra 2018 in bodo razkrivali pričakovanja zaposlovanja delodajalcev za prvo četrtletje 2019.

 

O ManpowerGroup raziskavi napovedi zaposlovanja

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja se izvaja četrtletno z namenom izmeriti predvidevanja delodajalcev o rasti ali upadu števila zaposlenih za prihajajoče četrtletje. Raziskava podjetja ManpowerGroup je celovita napoved zaposlitvenih namer delodajalcev po vsem svetu, izvaja se že več kot 55 let in je ena od najbolj zanesljivih raziskav na področju zaposlovanja v svetovnem merilu. 

Sledite nam Facebook Linkedin Twitter