MEOS Q4 - ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja

Odjeljak:
Datum objave:

 

Slovenski delodajalci z najbolj optimističnimi zaposlitvenimi namerami v regiji EMEA že drugo zaporedno četrtletje

 

Sloveniji se v prvem četrtletju obetajo odlične zaposlitvene priložnosti, ki ji botrujejo najmočnejše napovedi zaposlovanja v zadnjih osmih letih v panogah trgovine na drobno in debelo ter rudarstva in kamnin, pa tudi živahnega trga dela v gradbeništvu in proizvodnji.

 

Rezultati raziskave razkrivajo:

  • V prvem četrtletju 2019 slovenski delodajalci pričakujejo živahen zaposlitveni utrip. Po sezonski prilagoditvi podatkov neto napoved zaposlovanja za Slovenijo znaša +19 %, kar jo postavlja v sam vrh v regiji EMEA že drugo zaporedno četrtletje.
  • V obdobju od januarja do marca najmočnejši trg dela od začetka izvajanja raziskave pred osmimi leti pričakujejo v panogah trgovine na drobno in debelo (+21 %) ter rudarstva in kamnin (+16 %).
  • Delodajalci v panogah gradbeništva in proizvodnje poročajo o najmočnejših zaposlitvenih namerah, neto napoved zaposlovanja za obe panogi znaša +26 %.
  • Delodajalci v osrednji regiji (+20 %) za obdobje prvih treh mesecev 2019 poročajo o najbolj živahnem zaposlitvenem utripu zadnjih osem let.
  • Delodajalci v vseh štirih skupinah podjetij glede na velikost so za obdobje od januarja do marca 2019 napovedali, da bodo zaposlovali.

 

Ljubljana, 11. december 2018 – Po rezultatih ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja, ki jo je danes objavila skupina ManpowerGroup, slovenski delodajalci poročajo o izjemno optimističnih zaposlitvenih namerah za obdobje od januarja do marca 2019. Njihove zaposlitvene napovedi so visoke tako v regionalnem kot globalnem merilu. Po sezonski prilagoditvi podatkov neto napoved zaposlovanja za Slovenijo znaša +19 %, kar je najvišja neto napoved v regiji EMEA. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja relativno stabilna, primerjava z enakim obdobjem lani pa kaže na rast zaposlitvenih možnosti za šest odstotnih točk. Z neto napovedjo zaposlovanja +26 % delodajalci v panogah gradbeništva in proizvodnje poročajo o najmočnejših zaposlitvenih namerah.

 

»Obeta se nam pozitiven začetek novega leta, saj Slovenija z najvišjo neto napovedjo zaposlovanja izstopa od ostalih 26 držav regije EMEA. Rezultat živahnih zaposlitvenih namer v prvem četrtletju 2019 je rast števila zaposlenih v vseh panogah in regijah. Omembe vredna je panoga gradbeništva, ki je za 10 odstotnih točk močnejša v primerjavi z enakim obdobjem lani,« izpostavi Nebojša Biškup, regionalni vodja ManpowerGroup Slovenija. »Zaradi gospodarske rasti podjetja vse bolj vlagajo v svoje človeške vire in večina delodajalcev poroča o naraščajoči potrebi po dobrih kadrih. Prav zato se bomo morali v prihodnosti osredotočiti na iskanje učinkovitih rešitev izzivov ob pomanjkanju kadrov, ki jih lahko zasledimo v vseh panogah in regijah v Sloveniji,« še dodaja Biškup.

 

Delodajalci v vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v obdobju prvega četrtletja 2019 zaposlovali. O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo v osrednji regiji, kjer delodajalci za obdobje prvih treh mesecev 2019 napovedujejo, da bo zaposlitveni utrip najmočnejši v zadnjih osmih letih, odkar se v Sloveniji izvaja ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja. Že drugo zaporedno četrtletje neto napoved zaposlovanja namreč znaša +20 %. Delodajalci v jugovzhodni regiji poročajo, da bo zaposlitveni utrip zanesljiv, neto napoved zaposlovanja znaša +14 %. Napoved zaposlovanja za obe preostali regiji, tj. za severovzhodno in za jugozahodno regijo, znaša +12 %. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja upadla v severovzhodni regiji, in sicer za 2 odstotni točki, v drugih regijah pa je neto napoved zaposlovanja nespremenjena. 

 

Panožni podatki razkrivajo, da delodajalci v panogah gradbeništva in proizvodnje poročajo o najmočnejših zaposlitvenih namerah, saj neto napoved zaposlovanja za obe panogi znaša +26 %. Sledita jima panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter transporta, logistike in komunikacij, v katerih že drugo četrtletje zapored poročajo o optimističnih zaposlitvenih namerah s stabilno neto napovedjo zaposlovanja +23 %. Medtem o najmočnejšem zaposlitvenem utripu, odkar se v Sloveniji izvaja ManpowerGroup napoved zaposlovanja, poročajo delodajalci v panogi trgovine na debelo in drobno (+21 %) ter rudarstva in kamnin (+16 %). Letna primerjava podatkov pa kaže, da so se zaposlitvene možnosti okrepile v 7 od 10 slovenskih gospodarskih panogah. Najbolj opazna je rast zaposlitvenih možnosti v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo, in sicer za kar 12 odstotnih točk. Prav tako je močnejša napoved zaposlovanja v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, in sicer za 11 odstotnih točk, ter v panogi gradbeništva, za 10 odstotnih točk.

 

Delodajalci v vseh štirih skupinah podjetij so za obdobje od januarja do marca 2019 napovedali, da bodo zaposlovali. Najmočnejše zaposlitvene namere imajo delodajalci v skupini velikih podjetij, saj poročajo o kar +32 % neto napovedi zaposlovanja. O zanesljivem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci srednjih (+17 %) in malih podjetij (+16 %), medtem ko napoved zaposlovanja v skupini mikro podjetij znaša +11 %. Četrtletna primerjava v skupini velikih podjetij kaže na rast zaposlitvenih namer za 6 odstotnih točk, medtem ko je napoved zaposlovanja v skupini srednjih podjetij za prav toliko upadla. Delodajalci v skupinah mikro in malih podjetij poročajo o relativno stabilnem zaposlitvenem utripu. Tako za skupino mikro podjetij kot za skupino malih podjetij primerjava z enakim obdobjem lani kaže na izboljšanje zaposlitvenih možnosti za 4 odstotne točke, delodajalci v skupini srednjih podjetij pa poročajo o rasti napovedi zaposlovanja za 3 odstotne točke. Medtem je napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini velikih podjetij v primerjavi z enakim obdobjem lani relativno stabilna.

 

Globalni in EMEA rezultati

 

ManpowerGroup napoved zaposlitvenih namer[1] za prvo četrtletje 2019 zajema intervjuje z več kot 60.000 delodajalci iz 44 držav. Raziskava razkriva, da delodajalci v 43 od skupaj 44  državah po svetu poročajo, da bodo v obdobju prvih treh mesecev leta 2019 zaposlovali.

 

O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci na Japonskem, v Tajvanu, Združenih državah Amerike, Sloveniji, Grčiji in v Hongkongu, medtem ko delodajalci v Argentini, Švici, Italiji, Panami in v Španiji poročajo o najšibkejših možnostih zaposlovanja v prvem četrtletju 2019. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so zaposlitvene namere delodajalcev močnejše v 16 od skupaj 44 držav po svetu, upadle so v 23 državah, nespremenjene pa so v 5 državah. V primerjavi z enakim obdobjem lani so napovedi zaposlovanja izboljšane v 21 državah, v 20 državah beležimo upad zaposlitvenih možnosti, v 2 državah pa so zaposlitvene možnosti nespremenjene[2].

 

V vseh 26 v raziskavo vključenih državah v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika) delodajalci poročajo, da bodo v obdobju od januarja do marca 2019 zaposlovali. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem delodajalci v 8 državah v regiji poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti, v 15 državah pa delodajalci poročajo o upadu. V primerjavi s prvim četrtletjem 2018 smo rast zaposlitvenih namer zabeležili v 12 državah v regiji, upad pa v 13 državah. Delodajalci v Sloveniji in Grčiji poročajo o najbolj smelih zaposlitvenih načrtih za obdobje prvih treh mesecev 2019, medtem ko delodajalci v Švici poročajo o najšibkejših zaposlitvenih namerah.

 

Delodajalci v vseh 8 državah v regiji Azija-Pacifik v obdobju prvega četrtletja 2019 poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so napovedi zaposlovanja delodajalcev v 4 državah v regiji okrepljene, upad zaposlitvenih možnosti pa je opaziti v 2 državah. V primerjavi z enakim obdobjem lani so zaposlitvene namere v 5 državah v regiji izboljšane, v 2 državah pa so napovedi zaposlovanja upadle. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci na Japonskem in v Tajvanu, o najšibkejših namerah pa delodajalci na Kitajskem in v Singapurju.

 

Delodajalci v 9 od 10 državah v regiji Severna, Srednja in Južna Amerika poročajo, da bodo v obdobju od januarja do marca 2019 zaposlovali. Delodajalci v Argentini, poročajo, da bo v prihodnjem četrtletju delež aktivno zaposlenih v državi upadel. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2018 so delodajalci v 4 državah v regiji napovedali, da se bo napoved zaposlovanja okrepila, v 6 državah v regiji pa delodajalci napovedujejo upad zaposlitvenih možnosti. Primerjava z enakim obdobjem lani kaže na rast napovedi zaposlovanja v 4 državah in na upad v 5 državah. Najbolj optimistični so delodajalci v Združenih državah Amerike in v Mehiki, medtem ko delodajalci v Argentini in v Panami poročajo o najšibkejših zaposlitvenih namerah v regiji.


Celoten vpogled v rezultate raziskave za vseh 44 vključenih držav, kakor tudi v regijske in globalne primerjave, je na voljo na spletni povezavi: www.manpowergroup.com/meos.

Rezultati naslednje ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja bodo na voljo 12. marca 2019 in bodo razkrivali pričakovanja zaposlovanja delodajalcev za drugo četrtletje 2019.

 

O ManpowerGroup raziskavi napovedi zaposlovanja

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja se izvaja četrtletno z namenom izmeriti predvidevanja delodajalcev o rasti ali upadu števila zaposlenih za prihajajoče četrtletje. Raziskava podjetja ManpowerGroup je celovita napoved zaposlitvenih namer delodajalcev po vsem svetu, izvaja se že več kot 55 let in je ena od najbolj zanesljivih raziskav na področju zaposlovanja v svetovnem merilu. 

 
Sledite nam Facebook Linkedin Twitter