Slovenski delodajalci, skupaj z romunskimi, napovedujejo najmočnejše zaposlitvene namere v EMEA regiji za prvo četrtletje 2018

Odjeljak: Novosti na trgu dela
Datum objave:

Rezultati raziskave razkrivajo:

  • Po sezonski prilagoditvi neto napoved zaposlovanja znaša +17% in je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem močnejša za tri odstotne točke, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa ostaja nespremenjena.
  • Slovenija in Romunija napovedujejo najmočnejše zaposlitvene napovedi v celotni EMEA regiji.
  • Najboljše zaposlitvene namere beležijo delodajalci v proizvodni panogi. Ti napovedujejo živahen zaposlitveni utrip v prvem četrtletju 2018, saj njihova neto napoved zaposlovanja znaša +31%.
  • Delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacij (+19%) in v panogi trgovine na debelo in drobno (+15%) pričakujejo največ priložnosti za zaposlitev doslej oz. vse od leta 2011, odkar se raziskava izvaja v Sloveniji.
  • Že drugo četrtletje zapored, vse od nastopa svetovne gospodarske krize leta 2009, med 43 vključenimi državami sveta ni nobene, kjer bi delodajalci poročali o negativni skupni neto napovedi zaposlovanja.

Ljubljana, 12. december 2017 – Po rezultatih ManpowerGroup raziskave napovedi zaposlovanja, ki jo je danes objavila skupina ManpowerGroup, delodajalci še naprej poročajo o obetajočih zaposlitvenih namerah v prvem četrtletju prihajajočega leta 2018. Po sezonski prilagoditvi neto napoved zaposlovanja znaša +17%. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem beležimo rast napovedi zaposlovanja za tri odstotne točke, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa ostaja nespremenjena.

Po podatkih raziskave 15% delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, 2% delodajalcev načrtuje upad, 79% od sodelujočih 621 delodajalcev pa sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva. Širša regionalna primerjava pa pokaže, da so napovedi slovenskih delodajalcev pravzaprav izjemno ugodne. Slovenija, skupaj z Romunijo, napoveduje najboljše zaposlitvene namere v celotni EMEA regiji za 1Q 2018. Delodajalci iz zgolj šestih drugih držav sveta, izmed vseh 43 vključenih v raziskavo, predvidevajo boljše zaposlitvene namere od slovenskih delodajalcev.     

Najboljše zaposlitvene namere beležijo delodajalci v proizvodni panogi. Ti napovedujejo živahen zaposlitveni utrip v prvem četrtletju 2018, saj njihova neto napoved zaposlovanja znaša +31%. Optimistični so tudi delodajalci v panogah gostinstva in hotelirstva ter transporta, logistike in komunikacij. Prav tako obetavne napovedi beležijo delodajalcev v gradbeni panogi. Delodajalci iz vseh desetih panog, vseh štirih regij in vseh štirih velikostih podjetij poročajo o pozitivnih namerah zaposlovanja.  

"Neto napoved zaposlovanja slovenskih delodajalcev potrjuje njihovo zaupanje v stabilnost lokalnega trga dela. Zgodovinski pregled podatkov za prve kvartale namreč pokaže, da tokrat beležimo najmočnejšo napoved zaposlovanja za prvo četrtletje, vse od leta 2011, ko smo raziskavo prvič izvedli tudi v Sloveniji. Optimistično klimo lahko začutimo tudi ob oziru na regionalne podatke, saj Slovenija, skupaj z Romunijo, beleži najmočnejše napovedi zaposlovanja v EMEA regiji za Q1 2018. Prav tako je vredno omeniti dejstvo, da delodajalci v panogah transporta, logistike in komunikacij ter trgovine na debelo in drobno pričakujejo največ priložnosti za zaposlitev doslej oz. vse odkar se raziskava izvaja v Sloveniji. Lokalni iskalci zaposlitve bodo zagotovo lahko izkoristili tokratne izjemne napovedi, ki se uvrščajo v sam vrh EMEA regije, in vsesplošno pozitivno zaposlitveno vzdušje,« je ob predstavitvi rezultatov raziskave povedal Nebojša Biškup, regionalni vodja ManpowerGroup Slovenija. 

Delodajalci v vseh 10 panogah napovedujejo rast zaposlitvenih možnosti

Panožni podatki razkrivajo, da v vseh desetih gospodarskih panogah v Sloveniji delodajalci v obdobju med januarjem in marcem 2017 pričakujejo rast zaposlovanja. Delodajalci v proizvodni panogi ponovno oddajajo najbolj obetavno napoved zaposlovanja v Sloveniji, in sicer je njihova neto napoved zaposlovanja tokrat +31%. Optimistični so tudi delodajalci v panogah gostinstva in hotelirstva ter transporta, logistike in komunikacij, saj poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +19% za obe panogi. Obetavne so tudi zaposlitvene namere delodajalcev v gradbeni panogi. Neto napoved zaposlovanja za omenjeno panogo znaša +17%. V panogi trgovine na debelo in drobno delodajalci pričakujejo zanesljiv zaposlitveni utrip, njihova neto napoved zaposlovanja namreč znaša +15%, in podobno tudi delodajalci v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, kjer je napoved zaposlovanja +13%. Bolj previdni so delodajalci v panogah kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter oskrbe z elektriko, vodo in plinom, v obeh namreč poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +7%.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017 so se napovedi zaposlovanja izboljšale v osmih od skupaj desetih v raziskavo zajetih gospodarskih panog, najbolj opazno v panogi proizvodnje, in sicer za sedem odstotnih točk. V panogah gostinstva in hotelirstva ter transporta, logistike in komunikacij so se zaposlitvene možnosti izboljšale za štiri odstotne točke in v panogi trgovine na debelo in drobno za tri odstotne točke. O rahlem upadu zaposlitvenih možnosti za tri odstotne točke nasprotno poročajo delodajalci iz panoge kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova.

V primerjavi z enakim obdobjem lani opažamo rast zaposlitvenih namer v petih od skupaj desetih v raziskavo zajetih gospodarskih panog v državi. Najbolj opazna je rast napovedi zaposlovanja v proizvodni panogi, in sicer za sedem odstotnih točk, za šest odstotnih točk je močnejša napoved zaposlovanja v panogi transporta, logistike in komunikacij ter za pet odstotnih točk v panogi gostinstva in hotelirstva. Medtem pa v petih gospodarskih panogah opažamo upad zaposlitvenih možnosti. Tako v gradbeni panogi kot v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin je neto napoved zaposlovanja zmerno upadla, in sicer za sedem odstotnih točk, v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom pa za štiri odstotne točke.

V vseh regijah delodajalci napovedujejo pozitiven zaposlitveni utrip za 1Q 2018

Po regijskih podatkih delodajalci v vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v prihajajočem četrtletju zaposlovali. O najmočnejšem zaposlitvenem utripu tokrat poročajo delodajalci v osrednji regiji, saj njihova napoved zaposlovanja znaša +19%. Tudi drugje v Sloveniji delodajalci pričakujejo zanesljiv zaposlitveni utrip. V severovzhodni regiji neto napoved zaposlovanja znaša +16%, v jugovzhodni regiji +15% in v jugozahodni regiji +12%.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem delodajalci v dveh od skupaj štirih v raziskavo vključenih regij napovedujejo močnejše zaposlitvene načrte v prihajajočem četrtletju. Neto napoved zaposlovanja delodajalcev v osrednji regiji je za osem odstotnih točk močnejša kot v prejšnjem četrtletju, delodajalci v severovzhodni regiji pa poročajo o rasti za pet odstotnih točk. V jugozahodni regiji ostaja neto napoved relativno stabilna, medtem ko je v jugovzhodni povsem nespremenjena.

V primerjavi z enakim obdobjem lani opažamo rast zaposlitvenih možnosti v jugovzhodni ter v osrednji regiji, in sicer je neto napoved zaposlovanja v jugovzhodni regiji močnejša za tri odstotne točke, v osrednji regiji pa za dve odstotni točki. Nasprotno je napoved zaposlovanja delodajalcev v jugozahodni regiji upadla, in sicer za štiri odstotne točke.

Pozitivni zaposlitveni načrti v vseh velikostih podjetij

Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, smo razvrstili po velikosti oz. številu zaposlenih, in sicer v štiri skupine: mikro (manj kot deset uslužbencev), mala (10-49 zaposlenih), srednja (50-249 zaposlenih) in velika podjetja (več kot 250 zaposlenih).

Delodajalci v vseh štirih skupinah podjetij napovedujejo, da bodo v obdobju prihodnjih treh mesecev zaposlovali. Najbolj aktivni bodo delodajalci v skupini velikih podjetij, saj poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +39%. V skupini srednjih podjetij delodajalci poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +16%, za skupino malih podjetij pa delodajalci oddajajo neto napoved zaposlovanja, ki znaša +15%. Neto napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini mikro podjetij tokrat znaša +8%.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017 opažamo rast zaposlitvenih možnosti v skupini velikih podjetij, in sicer za sedem odstotnih točk. V skupini srednjih podjetij beležimo rast zaposlitvenih namer v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za štiri odstotne točke in za skupino malih podjetij za tri odstotne točke. Napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini mikro podjetij je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem relativno stabilna.

V primerjavi z enakim obdobjem lani je napoved zaposlovanja delodajalcev iz skupine velikih podjetij izboljšana za opaznih deset odstotnih točk, medtem ko napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini srednjih podjetij upada. Njihova tokratna napoved je od lanskoletne ob enakem času šibkejša za šest odstotnih točk. Za skupini mikro in malih podjetij delodajalci poročajo o enakih zaposlitvenih možnostih kot v prvem četrtletju lani.

Globalni in EMEA rezultati

Globalna ManpowerGroup raziskava za prvo četrtletje 2018, ki meri napoved zaposlovanja v 43 državah sveta, temelji na intervjujih s skoraj 59.000 delodajalci po svetu. V obdobju prvih treh mesecev prihajajočega leta bodo v različnem obsegu zaposlovali delodajalci v 41 od skupaj 43 držav vključenih v raziskavo. Že drugo četrtletje zapored med vključenimi državami ni nobene, v kateri bi delodajalci poročali o negativni skupni neto napovedi zaposlovanja, in to vse od nastopa svetovne gospodarske krize leta 2009. Še več, delodajalci iz kar nekaj držav, vključno z Avstralijo, Japonsko, Norveško, Poljsko, Romunijo in Združenimi državami Amerike, tokrat poročajo o najmočnejši napovedi zaposlovanja v obdobju zadnjih petih let ali več. Kaže tudi, da nestanovitnost, ki smo jo opažali v napovedih zaposlovanja nekaterih držav, kot so Brazilija, Kitajska in Indija, upada.

Napovedi zaposlovanja so se v večini držav izboljšale ali pa se niso bistveno spreminjale. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017 so se zaposlitvene možnosti izboljšale v 20 državah od skupaj 43 vključenih, v osmih državah so zaposlitvene možnosti nespremenjene, v 15 državah pa beležimo upad zaposlitvenih možnosti. V primerjavi z enakim obdobjem lani je napoved zaposlovanja izboljšana v 26 državah od skupaj 43 v raziskavo vključenih držav, nespremenjena je v šestih državah, upadla pa je v 11 državah.

 

Delodajalci v 23 od skupaj 25 držav, ki so vključene v raziskavo v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika), poročajo, da bodo v obdobju prvih treh mesecev 2018 zaposlovali. Kazalnikov, ki bi nakazovali večjo enotnost napovedi zaposlovanja v regiji, je malo. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem delodajalci v desetih državah napovedujejo rast zaposlitvenih možnosti, v prav toliko državah delodajalci poročajo o upadu zaposlitvenih možnosti, o enakih možnostih kot v prejšnjem četrtletju pa poročajo delodajalci iz petih v raziskavo vključenih držav v regiji. V primerjavi z enakim obdobjem lani delodajalci v 14 državah napovedujejo rast zaposlitvenih možnosti, upad beležijo delodajalci v osmih državah, medtem ko tri države beležijo nespremenjeno napoved zaposlovanja. Največ priložnosti za zaposlitev bodo v obdobju prvega četrtletja 2018 imeli iskalci zaposlitve v Romuniji in v Sloveniji, medtem ko bo zanje prihajajoče četrtletje regijsko gledano najmanj ugodno v Avstriji in v Italiji. V obeh državah delodajalci namreč napovedujejo zelo umirjen zaposlitveni utrip v obdobju prvih treh mesecev 2018.

 

Delodajalci v Sloveniji in v Romuniji poročajo o rasti zaposlitvenih namer v različnem razponu, in sicer v vseh v raziskavo vključenih gospodarskih panogah in regijah. O najmočnejših napovedih zaposlovanja poročajo delodajalci iz proizvodne panoge in to v obeh državah. Na Madžarskem bodo največ priložnosti za zaposlitev prav tako našli iskalci zaposlitve v proizvodnji.

Delodajalci v vseh osmih v raziskavo vključenih državah v regiji Azija-Pacifik za obdobje od januarja do marca 208 poročajo, da bodo v svojih podjetjih zaposlovali, in sicer s precej okrepljeno napovedjo. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je napoved zaposlovanja izboljšala v petih v raziskavo vključenih državah v regiji, le v dveh državah je napoved zaposlovanja upadla, v eni državi pa je stanje nespremenjeno. Letna primerjava kaže na izboljšanje zaposlitvenih možnosti v šestih državah v regiji, o enakih možnostih zaposlovanja pa poročajo delodajalci iz dveh v raziskavo vključenih držav v regiji. Delodajalci v Tajvanu tokrat poročajo o najbolj optimistični napovedi zaposlovanja tako v regijskem kot v svetovnem merilu. O najšibkejši napovedi zaposlovanja v regiji Azija-Pacifik poročajo delodajalci na Kitajskem in v Singapurju.

O pozitivnih zaposlitvenih namerah poročajo tudi delodajalci v vseh desetih v raziskavo vključenih državah v regiji Severna, Srednja in Južna Amerika. V petih državah v regiji se je zaupanje delodajalcev v primerjavi s prejšnjim četrtletjem okrepilo, upadlo je treh državah, v dveh državah v regiji pa ni opaziti bistvenega odstopanja. Primerjava z enakim obdobjem lani kaže na rast zaposlitvenih možnosti v šestih državah v regiji, upad v treh državah in na nespremenjeno stanje v eni državi v regiji. Delodajalci v Združenih državah Amerike in v Kostariki poročajo o najmočnejši napovedi zaposlovanja za prvo četrtletje 2018 v regiji, delodajalci v Braziliji in Panami pa tokrat pričakujejo najšibkejše zaposlitvene možnosti v regiji.

Celoten vpogled v rezultate raziskave za vseh 43 vključenih držav, kakor tudi v regijske in globalne primerjave, je na voljo na spletni povezavi www.manpowergroup.com/meos.

Sledite nam Facebook Linkedin Twitter