Maja Majstorović Hajduković

Agilni HR

Back

Če želimo uspeti v današnjem poslovnem okolju, se moramo spremembam na trgu oziroma v panogi hitro prilagajati, kar pogosto pomeni, da se moramo odmakniti od dolgotrajnih procesov načrtovanja in postati agilnejši. Tisti, ki so pri tej preobrazbi uspešni, lahko dosežejo večjo učinkovitost, rast, večje zadovoljstvo kupcev in tudi večjo zavzetost zaposlenih.  

HR je na vznemerljivem razpotju. Svet dela se spreminja, novi načini življenja in bivanja pa zahtevajo drugačne razmisleke o načinih dela in vodenja v organizacijah. Če želi HR ohraniti svojo relevantnost, se mora razvijati.

Zaposleni in njihovi vodje si želijo prožnih in lahkotnih rešitev za ljudi v realnem času. Poleg tega želijo sodelovati v razpravah in rešitve soustvarjati. Prepričana sem, da lahko z agilno miselnostjo HR najde odgovore na številne izzive, s katerimi se trenutno soočamo. Agilni HR lahko prav tako odgovori na vprašanja o tem, kako ustvariti agilnejše procese, strukture in ustrezne predpogoje, v katerih bi se zaposleni počutili bolj vključeni.

Transformacija HR in vloge HR v agilnih organizacijah

Če želimo agilnost vzpostaviti po celotni organizaciji, potrebujemo opolnomočene in visoko učinkovite time, ki imajo znanja in kompetence, da lahko prevzemajo različne projekte.

Ker so v poslovanje vpleteni ljudje, so HR-timi najprimernejši za to, da vodijo in pomagajo ustvarjati agilnejše strukture. Čas je, da HR-timi spremenijo svoj način dela, kajti če bomo še naprej delali tako, kot smo delali doslej, ne moremo spodbujati sprememb drugod po organizaciji.

Če pogledamo nekaj ključnih področij poslovanja – zaposlovanje, upravljanje sprememb, razvoj ljudi, učenje in mentorstvo – ugotovimo, da igra HR tukaj odločilno vlogo. Ponuja se nam priložnost, da pomembno prispevamo k spremenjenemu načinu poslovanja podjetij v prihodnje. To je priložnost za soustvarjanje rešitev z vsemi našimi zaposlenimi in za to, da sprejmemo osrednjo vlogo, ki jo igramo pri oblikovanju prihodnosti dela.

Kako začeti z agilnim HR?

V nadaljevanju je nekaj praktičnih prvih korakov:

  • Vsak teden se ozrite nazaj in pridobite povratne informacije o tem, katere stvari so tekle dobro, katere pa ne, saj se boste le tako lahko ustrezno prilagodili;
  • Poskrbite za vizualizacijo dela, in sicer lahko s pomočjo kanban table, da boste lažje spremljali projekte;
  • Organizirajte jutranje sestanke za svoj HR-tim;
  • Začnite delati v večfunkcijskih timih;
  • Osredotočite se na povratne informacije, oblikujte zanke povratnih informacij in uporabljajte pripomočke, kot so KUDO kartice, s katerimi pokažete zaposlenim, da jih cenite in jih motivirate.
  • Poskusite si prizadevati za več vlog v obliki črke T (tj. obvladovanje enega področja s sposobnostjo povezovanja z drugimi);
  • Poiščite skupni HR-projekt, ki ga lahko uporabite kot pilotni agilni projekt, pri katerem lahko sodeluje večfunkcijski tim.
  • Majhne spremembe bodo postopoma spremenile kulturo in povečale agilnost v vašem HR-timu in posledično tudi v organizaciji

Pri tem pa ne pozabite na ustvarjanje psihološko varnega okolja. Ustvariti moramo okolje, v katerem si bo vsakdo upal biti to, kar je, izraziti svoje mnenje, poskusiti nove stvari in se učiti. Prav tako moramo razumeti, da kompleksni problemi nimajo preprostih rešitev, zato moramo eksperimentirati, delati napake in se iz njih učiti.

Ključno je predvsem to, da začnemo uvajati spremembe. Zapomniti si moramo, da majhne spremembe prinašajo velike učinke in postopno spreminjajo kulturo ter povečujejo agilnost vašega tima oziroma organizacije. Kultura in miselnost sta ključni. Agilnost je miselnost, miselnost pa je potovanje.

Majina strast je pomagati vodjem in kadrovikom spremeniti način dela in se prilagoditi potrebam sodobne delovne sile. Ustanovila je podjetje Agile People Slovenia za pospeševanje preobrazbe človeških virov s širjenjem vrednot sodelovanja strank, opolnomočenja ljudi, učnih organizacij, navdihujočega vodenja in hitrih sprememb na vseh področjih podjetij in organizacij.

Maja Majstorović Hajduković

Druge Objave

Gaja Žilavec

Nasveti za iskanje prve zaposlitve

Vstop na trg dela in iskanje prve redne zaposlitve večini mladih predstavlja vrelec stresa. Pred tem nam izobraževalni sistem zagotavlja občutek…
Rok Oblak

Bodimo človeški v kadrovanju: Nismo le rekruterji, temveč zastopniki kandidatov

Čas, ko so ljudje zvesto služili istemu delodajalcu skozi celotno kariero, se spreminja. Čedalje več kandidatov pogosteje menja zaposlitev, ne nujno…
Tia Mavrič

Kako lahko podjetja privabijo mlade talente?

Podjetja se dandanes soočajo z marsikatero težavo zaradi razlik med mladimi in obstoječimi zaposlenimi – mladi imamo drugačne navade, vrednote, želje…