Privacy

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

Obvestilo o zasebnosti vam nudi okvirne informacije za razumevanje obdelave osebnih podatkov, ki jih zbira Manpower d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Upravljalec obdelave) v skladu s pravnimi zahtevami, vključno z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (besedilo: GDPR).

UPRAVLJALEC OBDELAVE PODATKOV (DATABASE)

Pristojni organ za obdelavo podatkov je Manpower d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Vodovodna Cesta 101

Osebne podatke bo zbral in obdelal upravitelj obdelave. Poleg tega se lahko osebni podatki zbirajo, njihovo obdelavo pa lahko vodijo povezane družbe upravitelja obdelave. To obvestilo se nanaša na (1) vse kandidate za zaposlitev in prejemnike naših storitev, (2) naše sodelavce, osebe, ki omogočajo zaposlitev ali storitev, da spremenijo svoj poklic, (3) uporabnike, teh spletnih mest in aplikacije, navedene na tej povezavi (v nadaljevanju: spletne strani), kot tudi (4) predstavnike naših poslovnih partnerjev, kupcev in dobaviteljev. To obvestilo o zasebnosti ne velja za delavce, ki delajo neposredno za Manpower in niso dodeljeni Manpower-ju.

V tem obvestilu so naštete vrste osebnih podatkov ali informacij, ki jih zbiramo, kako jih uporabljamo, kako ravnamo in jih varujemo, obdobje v katerem jih hranimo, komu jih delimo, komu jih posredujemo in pravice, ki jih posamezniki lahko imajo glede uporabe svojih osebnih podatkov . Poleg tega vam bomo posredovali, kako nas lahko kontaktirate o naših postopkih zasebnosti in kako lahko uveljavljate svoje pravice. Naši postopki, povezani z zasebnostjo, se lahko razlikujejo od držav, v katerih poslujemo, da bi zagotovili skladnost z lokalnimi politikami in standardi, lahko preverite posebne značilnosti vašega lokalnega spletnega mesta tako, da obiščete spletno mesto v določeni državi.

INFORMACIJE, KI JIH ZBIRAMO

Vaše osebne podatke zberemo na različne načine, na primer prek naših spletnih mest in kanalov družbenih medijev; na naših uradnih dogodkih in srečanjih; po telefonu ali faksu; preko aplikacije za zaposlitev; preko osebnih stikov z našimi delavci; preko komunikacije z našimi kupci in dobavitelji. Del podatkov bo zbran glede na vrsto razmerja, vključno, vendar ne omejeno na (če imamo vaše soglasje ali imamo legitimen interes za zbiranje osebnih podatkov):

Kontaktne podatke (kot so ime, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka);

 • uporabniško ime in geslo, ki ste ga registrirali na naši spletni strani;
 • informacije, ki jih posredujete o osebah, s katerimi bi si želeli kontaktirati (upravitelj obdelave podatkov predpostavlja, da so te osebe predhodno dale soglasje za tako komunikacijo);
 • druge informacije, ki jih navedete, kot so ankete;
 • preko kontaktnih obrazcev na naših spletnih straneh.

Poleg tega, če ste pridruženi ali kandidat za delovno mesto ali odprite račun, da se prijavite za prosto delovno mesto, lahko zberemo naslednje vrste osebnih podatkov:

 • prejšnja zaposlitev in izobraževanje;
 • znanje jezikov in drugih spretnosti, povezanih z delom;
 • EMŠO
 • datum rojstva,
 • spol
 • informacije o bančnem računu,
 • državljanstvo in status delovnih dovoljenj,
 • informacije o davčnih olajšavah,
 • davčne informacije
 • podatki o priporočilih, ki ste jih predložili
 • informacije v vašem življenjepisu, informacije, ki jih posredujete o vaših poklicnih interesih, in druge informacije o vaših kvalifikacijah za zaposlitev.


Z izrecnim soglasjem lahko tudi zberemo:

 • podatke o invalidnosti in podatke o zdravstvenem stanju
 • rezultate testov za narkotike, obsodbe kaznivih ali prekrškovnih kazni.

Poleg tega lahko zberemo podatke, ki nam jih posredujete o drugih osebah, kot kontaktne podatke za nujne primere.

KAKO UPORABLJAMO INFORMACIJE, KI JIH ZBIRAMO

Upravitelj obdelave zbira in uporablja zbrane podatke za naslednje namene:

 • zagotavljanje storitev za iskanje delavcev in delovnih mest ter povezovanje delavcev in delodajalcev,
 • vzdrževanje računa na spletni strani
 • obračun plač,
 • upravljanje odnosov med našimi strankami in dobavitelji,
 • pošiljanje promocijskih gradiv, obvestila o prostih delovnih mestih in druga sporočila o dogodkih, promocijah, programih, tekmovanjih in raziskavah trga dela (le takrat, ko je takšna dejavnost v skladu z zakonskimi predpisi ali izrecnim soglasjem in predhodno obvestilo upravitelja obdelave),
 • odzivanje na poizvedbe in zahtevke posameznikov
 • delovanje, vrednotenje in izboljševanje našega poslovanja (vključno z razvojem, izboljševanjem, analiziranjem in izboljševanjem naših storitev, upravljanjem naših komunikacij, izvajanjem podatkovne analize in opravljanjem računovodstva, revizije in drugih notranjih funkcij),
 • varovanje, odkrivanje in preprečevanje goljufij in drugih nezakonitih dejavnosti, terjatev in drugih obveznosti,
 • upoštevanje in uveljavljanje veljavnih zakonskih zahtev, ustreznih industrijskih standardov, pogodbenih obveznosti in predpisi.

Vsa obdelava se bo izvajala na podlagi ustreznih zakonskih razlogov, ki lahko sodijo v več kategorij, vključno z eno ali več naslednjih kategorij:

 • a) izrecno soglasje posameznika;
 • b) rezultate testov za narkotike, obsodbe kaznivih ali prekrškovnih kazni.
 • c) če je obdelava potrebna za legitimne interese upravitelja obdelave (npr. odobritev dostopa do spletne strani za dostop do opravljenih storitev).

Poleg zgornjih dejavnosti, če ste sodelavec ali kandidat in se prijavite za zaposlitev ali ustvarite račun, da se prijavite za podjetja, uporabljamo podatke, ki smo jih posredovali za naslednje namene:

 • a) zagotovite zaposlitvene možnosti,
 • b) nudite storitve človeških virov, vključno z zaposlovanjem, vodenjem plač, in disciplinskimi ukrepi,
 • c) ponujamo vam dodatne storitve, kot so izobraževanje, svetovanje in storitve, povezane s spreminjanjem poklicnih izbir in poklicev,
 • d) ocenite svojo primernost kot kandidat za določeno delovno mesto,
 • e) analizirati podatke, kot so analiza kandidatov za zaposlitev in analizirati razpoložljive zbirke podatkov, oceniti posamezne zmogljivosti in zmogljivosti, vključno z ocenjevanjem delovnih sposobnosti, opredeljevanjem pomanjkljivosti usposobljenosti, uporabo podatkov za združevanje določenih iskalcev zaposlitve ali delavcev s posebnimi delovnimi mesti , opraviti analizo podatkovne strukture (trendi, povezani z zaposlovanjem).

Zbrane podatke lahko uporabimo tudi na druge načine, vendar pa pred zbiranjem ali uporabo podatkov zagotovimo ustrezne informacije.

LEGITIMNI INTERES

Upravitelj obdelave lahko obdeluje osebne podatke za zakonite poslovne namene, vključno z naslednjimi:

 • ko proces obdelave omogoča, izboljša, spremeni, prilagodi ali kako drugače izpopolni naše storitve in komunikacijo v korist naših strank, kandidatov in sodelavcev:
 • prepoznati in preprečiti morebitne goljufije;
 • okrepiti varnost omrežnih in informacijskih sistemov;
 • bolje razumeti, kako ljudje komunicirajo z našo spletno stranjo;
 • za marketinške namene;
 • za zagotavljanje poštnih sporočil, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale;
 • določitev učinkov promocijskih kampanj in oglaševanja.

Pri obdelavi podatkov za te namene bomo cenili vaše pravice in zagotovili, da se pri obdelavi podatkov upoštevajo. Imate pravico ugovarjati takšni obdelavi in če želite vložiti pritožbo, lahko kliknete tukaj. Upoštevajte, da se lahko, če uveljavljate pravico do pritožbe, zgodi, da to vpliva na našo zmožnost opravljanja storitev, ki jih pričakujete.

KAKO UREJAMO IN ŠČITIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Zberemo in obdelamo vse osebne podatke (vključno z avtomatiziranimi sistemi) za namene, ki smo jih opisali za določeno obdobje, kot je določeno v našem pravilniku o zasebnosti, da zagotovimo, da se osebni podatki ne shranjujejo dlje, kot je potrebno.

Ohranjamo administrativne, tehnične in fizične zaščitne ukrepe, ki so bili ustvarjeni za zaščito vaših osebnih podatkov pred naključnim, nezakonitim ali nepooblaščenim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, dostopom, razkritjem ali uporabo. Za zagotovitev pravilne varnosti in zaupnosti osebnih podatkov uporabljamo naslednje varnostne ukrepe:

 • šifriranje podatkov;
 • močan nadzor nad pooblastilom uporabnika;
 • izboljšana omrežna infrastruktura;
 • nadzorovani dostop do omrežja.

KOLIKO ČASA HRANIMO PODATKE, KI JIH ZBIRAMO

Podatke, ki omogočajo identifikacijo anketirancev, ne hranimo dlje, kot je potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani.

Določeno obdobje shranjevanja podatkov se upošteva:

 • potreba po shranjevanju podatkov za zagotavljanje pogodbenih storitev;
 • zaščita legitimnega interesa upravitelja obdelave;
 • obstoj pravnih obveznosti, za katere je potrebno shranjevanje podatkov v danem obdobju.

PODATKI, KI JIH DELIMO

Osebni podatki, ki jih zbiramo, se ne delijo z drugimi, razen če so opisani v tem obvestilu ali drugih obvestilih, ki jih posredujemo glede določenih dejavnosti. Osebne podatke lahko delimo z dobavitelji, ki opravljajo storitve v našem imenu in v skladu z našimi navodili. Dobavitelji niso pooblaščeni za uporabo ali razkritje osebnih podatkov, razen za izvajanje storitev v našem imenu ali za izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Osebne podatke lahko izmenjujemo s povezanimi podjetji; če ste kandidat, s strankami, ki imajo zaposlitveno priložnost ali interes za zaposlitev naših kandidatov; z drugimi, s katerimi sodelujemo, kot so svetovalci in podizvajalci, da bi našli delo za vas.

Poleg tega lahko razkrijemo osebne podatke: če to zahtevamo z zakonom ali pravnim postopkom; pooblaščeni organi na podlagi zakonitih zahtev po razkritju, kadar je razkritje potrebno za preprečitev škode ali finančne izgube ali v primeru preiskav goljufij ali nezakonitih dejavnosti. Pridržujemo si pravico prenesti osebne podatke, ki jih obdelujemo pri prenosu poslovne dejavnosti ali dela poslovne dejavnosti (vključno s primeri reorganizacije, likvidacije ali prenehanja).

PRENOS PODATKOV

Podatke lahko prenesemo iz države, v kateri smo zbrali podatke, v druge države, ki nimajo enake politike zasebnosti kot država, v kateri smo podatke zbirali. Ko podatke prenašamo v druge države, bomo vaše podatke zaščitili na način, opisan v tem obvestilu, in tak prenos bo v skladu z veljavnim zakonom.

Države, kjer lahko prenašamo osebne podatke:

Znotraj Evropske Unije
Zunaj Evropske Unije

Pri prenosu osebnih podatkov v države zunaj Evropske unije ali mednarodne organizacije s sedežem zunaj Evropske unije se tak prenos izvaja na podlagi:

 • a) odločitve o primernosti Evropske komisije;
 • b) če ni odločitve o ustreznosti drugih pravno dopustnih razlogov: zavezujoč in izvršljiv instrument med javnimi organi; zavezujoča poslovna pravila; standardnih klavzul o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Komisija.

VAŠE PRAVICE KOT ANKETIRANCA

Kot odgovorna oseba imate pravico določeno v členih 15 do 22 GDPR:

 • a) pravica dostopa: ima posameznik dostop do svojih osebnih podatkov, da zagotovi, da se podatki obdelujejo v skladu z zakonom.
 • b) pravica do popravka: posameznik ima pravico zahtevati popravek napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov, da se zaščiti pravilnost takih podatkov
 • c) Pravica do pozabljanja: ima posameznik pravico, da od upravitelja obdelave zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na toženo stranko, in zahtevati nadaljnje obdelavo osebnih podatkov.
 • d) pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico od upravljavca obdelave zahtevati omejitev obdelave podatkov anketiranca.
 • e) pravica do prenosljivosti podatkov: ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico prejeti osebne podatke, ki se nanašajo nanj, in ki jih je upravljavcu obdelave predložil v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in ima pravico prenesti te podatke drugemu upravitelju obdelave.
 • f) pravica do pritožbe: ima posameznik pravico, da upravljavec obdelave kadar koli pri obdelavi podatkov v skladu z določbami GDPR ugovarja, ne da bi bilo treba naložiti obveznost obrazložitve svoje odločitve
 • g) pravica, da se samodejno ne odloči za odločanje: posameznik ima pravico, da se ne nanaša na odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s predložitvijo profila, ki ima pravne učinke, povezane z njim, ali podobno pomembno to vpliva na njega.
 • h) pravica do pritožbe nadzornemu organu: vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici EU svojega običajnega prebivališča, delovnem mestu ali kraju domnevne kršitve, če oseba, na katero se podatki nanašajo, meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR

Kadar obdelava podatkov temelji na soglasju posameznika, v skladu s čl. GDPR, ima posameznik pravico kadarkoli umakniti svoje soglasje.

Če potrebujete dodatne informacije o načinih ravnanja z vašimi osebnimi podatki, si oglejte spodnji razdelek: kako nas lahko kontaktirate.

POSODOBITEV OBVESTILA O ZASEBNOSTI

To obvestilo o zasebnosti se lahko redno posodablja v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti in pravilnikom o zasebnosti. V primeru pomembnih sprememb boste obveščeni prek vidnih obvestil na naši spletni strani na vrhu vsakega obvestila, ko je bila posneta zadnja posodobitev.

Kako nas kontaktirati

Če imate dodatna vprašanja ali pripombe ali želite uveljaviti svoje pravice, nam pišite:

Manpower d.o.o.

Vilharjeva cesta 46

1000 Ljubljana

dposlovenija@manpower.si