Outplacement – karierna tranzicija

our_mission

Dinamika na trgu dela in poslovni izzivi, od podjetij velikokrat zahtevajo reorganizacijo in prestrukturiranje zaposlenih. S storitvami outplacement programov podjetja pokažejo svojo družbeno odgovornost in ponudijo podporo zaposlenim, ki bodo ostali brez zaposlitve. Naš program outplacementa sestavljajo različne vsebine, ki nudijo zaposlenim podporo v njihovem procesu karierne tranzicije.  

  • Ocena stanja: ocena veščin, močnih strani in sposobnosti kandidata. Skupaj s kandidatom pregledamo trenutno stanje, premislimo in ocenimo v katero smer bi želel nadaljevati kariero in kakšne zaposlitve oz. delovna okolja so zanj najbolj primerna.  
  • Karierno načrtovanje: s kandidatom zastavimo kratkoročne in dolgoročne cilje ter izgradimo individualen načrt s konkretnimi koraki v procesu iskanja zaposlitve in izgradnje nadaljnje kariere 
  • Osebna znamka: s kandidatom izdelamo t.i. osebno znamko: v to vključujemo pregled in svetovanje glede vsebine in oblike CV-ja ter spremnega pisma, oblikovanje profilov na portalih za iskanje zaposlitve ter način komuniciranja na le-teh 
  • Psihometrično testiranje: udeleženci programa opravijo tudi psihometrično testiranje, ki jim omogoča poglobljen vpogled v lastne sposobnosti in osebnostne karakteristike 
  • Aktivno iskanje zaposlitve: osredotočamo se na trende na trgu dela, ter kandidatom aktivno pomagamo pri iskanju novih priložnosti tudi preko mreže naših klientov 
  • Priprava na zaposlitveni razgovor: kandidata pripravimo na potek razgovora, na morebitne »pasti« in možna vprašanja s strani bodočega delodajalca. Kandidatom svetujemo tudi, kako uspešno zaključiti končna pogajanja glede finančnih paketov in dodatnih ugodnosti 

Naš program outplacementa zajema 6 individualnih srečanj ter tri oz. šestmesečno aktivno podporo pri iskanju zaposlitve pri čemer je naš poglaviten cilj opolnomočenje kandidatov pri soočanju z novimi izzivi ter aktivnem iskanju nove zaposlitve.

Druge Storitve

Job advertising and employer branding -services.png

Razvoj kadrov in psihometrična testiranja

Želite izboljšati svoje poslovanje z inovativnimi kadrovskimi strategijami? Zmožnost strateškega ocenjevanja talentov, ki jih imate, in razvoja…
1615820744.jpeg

Outsourcing kadrovskih storitev in obračuna plač

Da lahko podjetja uspevajo, potrebujejo prilagodljive rešitve na področju človeških virov. Zaradi sposobnosti hitrega odzivanja na vse…
1615820891.jpeg

Oglaševanje delovnih mest in znamčenje delodajalca

Zaradi velikega pomanjkanja kadrov prinašajo klasični oglasi vse manj prijav. Našim naročnikom pripravimo “tailor-made” paket oglaševanja z našim…