Raziskave trga, plačnih sistemov in podjetij

Personnel development and psychometric testing.jpeg

Manpower Slovenija nudi možnost raziskav trga in dejavnikov podjetja, ki vam pomagajo vsakodnevne izzive spremeniti v dolgoročno strategijo za ohranjanje konkurenčnosti. Nudimo analize plačnih sistemov in ugodnosti, merjenje uspeha znamke delodajalca, vključno s postavitvijo strategije za izboljšanje le te, ter analize zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. 

Če namerava vaše podjetje vstopiti na slovenski ali tuji trg in potrebujete informacije o konkurenci na trgu dela, vam lahko podjetje Manpower pomaga pri dostopu do najpomembnejših in najnovejših informacij. Naši strokovnjaki za kadre so specializirani za specifične panoge, kar jim omogoča boljše poznavanje trgov, podjetij in kandidatov. Vam, našim naročnikom, pa omogoča vrhunsko kvaliteto storitev. 

Trendi gibanja plač in zaposlovanja - raziskava SATR

Namen raziskave SATR je raziskati odnos delodajalcev do plač in prejemkov zaposlenih, primerjati fluktuacijo med industrijami in raziskati trende zaposlovanja. Raziskava je del projekta Manpower SEE, ki poteka v šestih državah jugovzhodne Evrope (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Madžarska, Bulgarija). Poročilo je pripravljeno glede na obsežno raziskavo v kateri je v letu 2023 sodelovalo 624 podjetij in zagotavlja vpogled v trenutno stanje trga dela in omogoča podjetjem učinkovito načrtovanje kadrovske politike v skladu z aktualnimi trendi.  

Najnovejše poročilo vsebuje napovedi za prvo polovico leta 2024 po posameznih panogah: 

  • Informacijske tehnologije, 
  • Trgovina na drobno in veleprodaja, 
  • Proizvodni sektor, 
  • Storitveni in ostali sektorji. 

Želite naročiti poročilo? Obiščite našo spletno stran: https://www.raziskave-manpower.com/

Raziskava plač in ugodnosti (Salary Benchmark in Salary Ranges)

Analiza plačnih sistemov nudi detajlni vpogled v plače, nadomestila in ugodnosti znotraj vaše industrije, pozicije (delovnega mesta) ali geografskega področja.  Vsi pridobljeni podatki  so osnovani na zanesljivih podatkih, ki jih zberemo preko direktnega kontakta z relevantnimi predstavniki v podjetjih.  Končna analiza je prilagojeno poročilo, ki je osnovano na naprednih kvantitativnih in kvalitativnih analizah ter interpretacijah. 

Razpoložljivost talentov (Talent mapping) 

Študija razpoložljivosti talentov in analiza njihovih pričakovanj glede zaposlitve je v današnjih časih  eden ključnih segmentov za vzpostavitev učinkovitega načrta zaposlovanja in poslovanja za vsako podjetje. Specifičnost naše metodologije se odraža v zbiranju ustreznih in zanesljivih informacij iz različnih virov in interesov -  uradnih podatkov ustreznih institucij na nacionalni in regionalni ravni, pa tudi usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta.  Končno  poročilo je tako narejeno po meri za industrijo, sektor in pozicijo. 

Študija zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih 

Študija zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih nudi oceno trenutne delovne atmosfere v podjetju. Raziskava vam bo pomagala razumeti potrebe, želje in motivatorje zaposlenih ter zadovoljstvo/nezadovoljstvo  z različnimi aspekti podjetja. Na podlagi teh informacij, lahko delodajalec oblikuje in implementira vse potrebne spremembe, ki bodo imele dolgoročni vpliv na nižjo fluktuacijo, višjo produktivnost zaposlenih in posledično boljše poslovanje podjetja.

Kaj pravijo o nas podjetja?

"Z raziskavo analize plač in ugodnosti, ki jo je izvedel Manpower smo zelo zadovoljni, saj so se izkazali s svojo odzivnostjo in strokovnostjo. Celotno sodelovanje je bilo profesionalno, mi pa smo bili ažurno obveščeni o napredku."

Decathlon, Aljaž Belingar, vodja skladnosti in pravni svetovalec  

"Nives Orešnik nam je v zelo kratkem času pripravila izčrpno benchmark analizo, ki nam je pomagala pri nadgradnji sistema plač v podjetju."

Marifarm, Valerija Čuš, specialistka za razvoj zaposlenih

"Izvedba benchmark analize služi kot odlično orodje za ohranjanje ustreznih nivojev izplačil v podjetju za vsa delovna mesta, razvijanje sistema plač v podjetju ter odzivanje na spremembe, povezane z dogajanjem na trgu."

Winoa, Tamara Gornjak, vodja kadrovske službe

Druge Storitve

our_mission

Outplacement – karierna tranzicija

Dinamika na trgu dela in poslovni izzivi, od podjetij velikokrat zahtevajo reorganizacijo in prestrukturiranje zaposlenih. S storitvami…
Job advertising and employer branding -services.png

Razvoj kadrov in psihometrična testiranja

Želite izboljšati svoje poslovanje z inovativnimi kadrovskimi strategijami? Zmožnost strateškega ocenjevanja talentov, ki jih imate, in razvoja…
1615820744.jpeg

Outsourcing kadrovskih storitev in obračuna plač

Da lahko podjetja uspevajo, potrebujejo prilagodljive rešitve na področju človeških virov. Zaradi sposobnosti hitrega odzivanja na vse…