Rok Oblak -Bodimo človeški v kadrovanju

Bodimo človeški v kadrovanju: Nismo le rekruterji, temveč zastopniki kandidatov

Back

Čas, ko so ljudje zvesto služili istemu delodajalcu skozi celotno kariero, se spreminja. Čedalje več kandidatov pogosteje menja zaposlitev, ne nujno zaradi boljšega plačila, ampak zaradi želje po karieri, ki bi jih izpopolnjevala in jim prinašala zadovoljstvo. Kandidati iščejo priložnosti, ki ustrezajo njihovim ciljem in vrednotam ter jim omogočajo karierno napredovanje, nadgradnjo njihovih spretnosti, ali pa boljše usklajevanje z njihovim življenjem v prostem času Kadrovski strokovnjaki predstavljamo povezovalni člen med kandidati in njihovimi kariernimi priložnostmi, zato moramo razumeti njihova pričakovanja, ne glede na to, kakšna so, in graditi odnose, ki presegajo enkratne zaposlitve. Usmerjeni moramo biti na dolgoročna sodelovanja in rast tako podjetij kot tudi kandidatov. 

V sodobnem svetu, kjer tehnologija in avtomatizacija prevzemata številne naloge, ostaja ena stvar nespremenjena in nepogrešljiva - človeški stik. Kadrovanje, ključen element vsake organizacije, ni izjema. Če želimo zgraditi močne in trajnostne odnose s kandidati ter uspešno vključiti nove talente v svoje ekipe, moramo biti človeški zastopniki kandidatov, ne le rekruterji. Delovati moramo kot zastopniki, ki ne delujejo zgolj kot posrednik med podjetjem in kandidatom, temveč kot strokovnjaki, ki gradijo dolgoročne odnose in prispevajo k razvoju kariere posameznika na eni strani ter razvoju organizacije na drugi.  

Kadrovanje ne sme biti zgolj proces preverjanja meril in izpolnjevanja obrazcev. To je priložnost, da stopimo v stik z ljudmi, razumemo njihove potrebe, želje in ambicije ter se z njimi povežemo na osebni ravni. Vlogo rekruterja moramo nadgraditi v vlogo zastopnika, ki bo kandidate zastopal in podpiral v vseh korakih njihove karierne rasti, za to pa so ključni številni pristopi, opisani v nadaljevanju.

1. Potencialne kandidate iščemo proaktivno 

Da smo zastopniki za kandidate pomeni tudi, da smo proaktivni in fleksibilni. Ne čakajmo, da se kandidati obrnejo na nas, temveč jim sami ponudimo priložnosti, ki so edinstvene za vsakega posameznika. Aktivno odkrivanje potencialnih talentov, sledenje spremembam na trgu dela in vzpostavljanje dolgoročnih stikov v različnih skupnostih so ključni koraki za uspeh. Pri tem moramo paziti, da nismo vsiljivi ter ohranjamo popolno mero korektnosti in transparentnosti. Če privabimo kandidata v organizacijo, čeprav ni popoln »fit«, se to na dolgi rok izkaže za zelo neuspešno prakso. 

Aktivno gradimo in vzdržujemo svoje profesionalne mreže. Povežimo se s prijatelji, poslovnimi partnerji, inštruktorji in drugimi viri, ki nam pomagajo odkriti potencialne kandidate. Udeležimo se dogodkov, konferenc, spletnih forumov in ostalih organizacij, kjer lahko spoznamo potencialne talente in zgradimo nove, bodisi poslovne, bodisi osebne vezi. 

2. Kandidata moramo razumeti in mu nuditi personaliziran pristop 

Kako postati kandidatov zastopnik v kadrovanju? Prvi korak je, da si vzamemo čas za resnično poslušanje kandidatov. Ne gre zgolj za to, da preverimo njihove kompetence, razumeti moramo njihove zgodbe, strasti in cilje. Če kandidat čuti, da je rekruterju mar zanj kot osebo, bo to okrepilo njegovo zaupanje in posledično povečalo kredibilnost rekruterja, s katerim se sreča na razgovoru. Pomembno je, da raziščemo panogo, v kateri kandidat deluje in razumemo specifične trende in izzive, ki so trenutno aktualni. Posebno pozornost namenimo tudi vrednotam kandidata - vprašamo, kaj jim je v življenju najpomembnejše. Pri tem se lahko sklicujemo na kandidatove specifične kvalitete, ki bi lahko konkretno in pozitivno prispevale k delovanju organizacije. Človeški pristop v kadrovanju prinaša tudi dolgoročne koristi za organizacijo. Ko gradimo trdne odnose s kandidati, ti kandidati postanejo ambasadorji naše blagovne znamke. Njihova pozitivna izkušnja lahko privabi nove talente in celo nove poslovne priložnosti.

3. Ključno je sodelovanje v celotnem zaposlitvenem procesu 

Poleg tega moramo biti rekruterji vključeni v celoten zaposlitveni proces, ne le pri iskanju talentov, temveč tudi pri procesu asimilacije v novo okolje (onboarding) in integraciji novih sodelavcev. Kandidati se morajo počutiti dobrodošle in sprejete v novem okolju. Na ta način bomo zagotovili boljšo lojalnost, produktivnost in zadovoljstvo na delovnem mestu. Pomembno je, da jim stojimo ob strani in nudimo podporo na vsakem njihovem koraku. Kot vemo, je menjava zaposlitve stresno in obremenjujoče obdobje, ki ga mi kot agenti poskušamo olajšati.  

Od prvega stika zagotovimo kandidatu pozitiven vtis – jasno komuniciramo zaposlitveni postopek, pričakovanja ter vloge kandidata v tem procesu. Ohranjanje stik s kandidatom skozi celoten proces. Sodelovanja s kandidati ne prekinemo takoj, ko jih zaposlimo, ampak jim nudimo kontinuirano podporo in priložnosti za razvoj tudi v prihodnosti.  

4. Kandidatom omogočimo raznolikost kariernih poti 

Vloga zastopnika za karierno rast ni omejena zgolj na iskanje klasičnih in samoumevnih zaposlitev, ki sprva delujejo kot popolno ujemanje za našega kandidata. Naša naloga je raziskovati in predstaviti kandidatom vse različne možnosti, ki ustrezajo njihovim ambicijam in interesom. To vključuje svetovanje o “freelance” delu, projektih na podlagi pogodbenega sodelovanja, mentoriranju, podjetništvu, in drugih izbirah, ki bi ustrezale pričakovanjem kandidata. Z nenehnim raziskovanjem trga dela lahko pomagamo kandidatom odkriti nove in atraktivne poti v njihovi karieri.

5. Zagotovimo dolgoročno mentorstvo in ohranjanje stikov 

Pri kadrovanju ni nobenih univerzalnih pravil. Vsak kandidat je edinstven, zato moramo k vsakemu pristopati individualno. Rekruterji razumejo to kompleksnost in prilagajajo svoj pristop glede na potrebe posameznika.  

S tem, ko vzpostavljamo in vzdržujemo trdne povezave, kandidatom omogočamo občutek varnosti in zaupanja v našo podporo, ne glede na to, ali trenutno iščejo nove priložnosti ali ne. To povečuje njihovo motivacijo, da ostanejo povezani z nami in se obračajo na nas, ko se odločijo za nadaljnji razvoj kariere. S tem pristopom gradimo dolgoročne odnose in krepimo možnosti za uspešno sodelovanje v prihodnosti. 

Kadrovanje ni več zgolj administrativna naloga. Je priložnost za ustvarjanje globokih povezav z ljudmi, ki bodo oblikovali prihodnost organizacije. Bodimo rekruterji, ki ne le izbirajo talente, ampak tudi razvijajo odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju na dolgi rok. Skupaj bomo gradili bolj človeško in uspešno prihodnost. 

Čas je, da presežemo rigidne rekruterske procese in postanemo zastopniki, ki gradijo odnose, temelječe na zaupanju, empatiji in spoštovanju. Ko bomo to dosegli, bomo lahko bolje izkoristili potencial kandidatov, kreirali močne ekipe in pomagali tako kandidatom kot podjetjem pri doseganju uspehov.  

Rok Oblak, Recruitment Specialist (IT)

Druge Objave

Gaja Žilavec

Nasveti za iskanje prve zaposlitve

Vstop na trg dela in iskanje prve redne zaposlitve večini mladih predstavlja vrelec stresa. Pred tem nam izobraževalni sistem zagotavlja občutek…
Tia Mavrič

Kako lahko podjetja privabijo mlade talente?

Podjetja se dandanes soočajo z marsikatero težavo zaradi razlik med mladimi in obstoječimi zaposlenimi – mladi imamo drugačne navade, vrednote, želje…
Tamara Gornjak

Vpliv transparentnosti na uspešnost organizacije

Transparentnost, kot ena izmed temeljnih vrednot organizacije, spodbuja odprtost med zaposlenimi ter prenosom in deljenjem informacij.