Romana Vodenik Markelj - Dobre prakse Domelova akademija - nadgradnja izobraževanj za zaposlene

Dobre prakse: Domelova akademija - nadgradnja izobraževanj za zaposlene

Back

Romana Vodenik Markelj je vodja kadrovskega oddelka v skupini Domel. Od prvih začetkov v pravniškem delu je bila vedno bolj vpeta v delo kadrovskega oddelka, katerega vodenje je prevzela pred 7 leti. Veseli jo predvsem delo z ljudmi, iskanje in uvajanje novih rešitev za boljše in kvalitetnejše delo ter motivacija in zadovoljstvo zaposlenih.

V Domelu so pripravili izobraževanja za potencialne in ključne zaposlene. Skozi module izobraževanj jih popeljejo skozi projektno in timsko delo ter vodstvene veščine.

 

 

V Domelu se zavedajo, da je uspešnost podjetja odvisna od uspešnosti zaposlenih, zato se vsako leto nameni dobršen del planiranih sredstev za izobraževanje zaposlenih. Ob tem je predvideno tako interno kot tudi eksterno izobraževanje ter izobraževanje preko digitalnih platform. Vsako leto se Domelovi zaposleni udeležujejo strokovnih izobraževanj, ki jih potrebujejo ob delu, dodatno pa v kadrovskem oddelku organizirajo izobraževanja za tuje jezike in mehke veščine. Predvsem ob zavedanju, da so izobraževanja za mehke veščine organizirana posamezno, brez povezave, so želeli tak sklop izobraževanj dvigniti na višji nivo. Strukturirati so želeli obstoječa izobraževanja, hkrati pa dodati še nova izobraževanja, ki bi vse skupaj smiselno povezala v celoto.

Za usmeritev so vzeli predloge izobraževanj, ki so jih zbrali iz letnih razgovorov v zadnjih letih. V letnih razgovorih imajo tako zaposleni kot njihovi vodje možnost, da predlagajo možna izobraževanja in teme, ki se jim zdijo pomembne ter bi jim koristile pri njihovem delu. Iz celotnega nabora so pripravili seznam vsebin, ki so se največkrat ponavljale in so imele potencial povezljivosti, dodatno pa so jih pregledali tudi s člani kolegija uprave, ki so še dodatno izpostavili teme, ki so jih kot vodje smatrali, da so pomembne in da bodo koristile njihovim zaposlenim.

Pred zaključkom izbire in potrditve izobraževanj so po drugi strani želeli definirati udeležence izobraževanj. Poleg vseh možnih izobraževanj, ki so v podjetju že na voljo, so želeli oblikovati skupino udeležencev, ki bi jim po eni strani izobraževanja najbolj koristila, po drugi strani pa so želeli dodatna izobraževanja dati kot nagrado za prepoznano dobro delo in kot pričakovanje, da zaposleni lahko svoje talente še bolje izkoristijo. Z namenom, da se za izobraževanja naredi določena ekskluzivnost, so omejili število udeležencev, s tem, da je lahko vsak direktor oziroma vodja poslovne enote predlagal po dva udeleženca. Že od samega začetka so predvidevali, da se bodo izobraževanja vsako leto ponavljala, zato ta ekskluzivnost udeležbe vseeno ne bi bila čisto omejena samo na najboljše talente, ampak bi tekom let vsak zaposleni imel možnost, da se izkaže in pokaže svojo motivacijo ter se udeleži izobraževanj.

Tako so pripravili sklop izobraževanj, ki so ga poimenovali Domelova Akademija. Od septembra do junija potekajo izobraževanja za približno 30 udeležencev, ki jih predlagajo direktorji in vodje poslovnih enot kot perspektivne in ključne zaposlene. V Domelu so skupaj zbrali izobraževanja vodstvenih veščin in projektnega vodenja ter jih povezali v sklop sedmih modulov. Izobraževanja obsegajo vsebine timskega dela, avtoriteto vodenja, uspešno poslovno komunikacijo, sodelovanje in motivacijo, pogajanja in reševanje konfliktov. Za širšo razumevanje poslovanja so dodali izobraževanje o računovodstvu in financah za ne-ekonomiste, v sklop modulov pa so vključili še izobraževanje o projektnem vodenju ter javnem nastopanju. Vsa izobraževanja so zastavili kot celodnevno izobraževanje na lokacijah izven podjetja ravno zaradi tega, da so se zaposleni lažje odklopili od vsakodnevnega dela ter da se je čim bolj zmanjšalo možnosti motečih dejavnikov.

Poleg izobraževanj so namenoma izpeljali še delo na projektih, da bi udeleženci lahko v praksi izkusili, kako poteka delo in kako se organizira delo v skupinah, saj so glavno gonilo podjetja razvojni projekti. Tako so vse udeležence popeljali skozi tak način dela, s tem da tema projekta ni prihajala iz razvojnega področja, ampak so bile teme bolj splošne. Na začetku so vsem udeležencem dali možnost, da sami predlagajo možne predloge za projekte, ki jih je pregledal kolegij direktorjev in potrdil možne izbire, ki so se v večini nanašale na splošno problematiko, ki so jo v podjetju zaradi pomembnejših zadev spregledali oziroma so z ureditvijo odlašali. Namen izobraževanja za projektno vodenje je bila pomoč za izpeljavo projekta v praksi po vseh pravilih vodenja projektov, s treningom javnega nastopanja pa so udeležencem pomagali, da odlično pripravijo zaključne predstavitve, ki so potekale pred upravo. Zaključek Domelove akademije je vsako leto potekal zelo slavnostno, če so razmere dovoljevale, so se poslužili državnih protokolarnih objektov na Brdu pri Kranju, saj so s tem hoteli pokazati pomembnost dogodka in dati težo celotnemu sklopu izobraževanj. Ker je delo na projektih še vseeno zahtevalo določen prostovoljni angažma udeležencev, so jih še dodatno nagradili s prostim dnevom in izvedbo izleta in teambuildinga po lastni izbiri.

Skozi leta so vse module nadgrajevali in jih tudi prilagajali. Izobraževanjem, ki so jih pokrivali zunanji predavatelji, so v zadnjih letih dodali še notranje predavatelje, predvsem v smislu predstavitev glavnih področij in poslovnih enot, da udeleženci lahko dobijo še več informacij glede samega delovanja znotraj podjetja. Vsako leto so pregledali tudi, kdo bodo udeleženci, in glede na njihov profil poskušali čim bolj prilagoditi vsebino, ali je šlo že za obstoječe vodje ali pa potencialne talente. Za zadnjo generacijo udeležencev so bile potrebne še dodatne prilagoditve, saj so morali zaradi ukrepov proti koronavirusu iskati rešitve, da so celotno generacijo pripeljali do konca.

Skozi Domelovo Akademijo so dosegli več ciljev. Za zaposlene so pripravili izobraževanja, ki so se smiselno povezovala in so naslovila tudi področja mehkih veščin, ki so njihovim zaposlenim pomagala pri delu in ki jih do sedaj niso znali vključiti v obstoječa izobraževanja. S samo omejenostjo udeležencev so ustvarili določeno ekskluzivnost, vendar so zaposleni Domelovo Akademijo prepoznali kot pozitivno in skozi leta se kaže, da je želja po vključitvi velika. V letnih razgovorih, ki so vodilo za postavljanje plana izobraževanj, tako vodje kot zaposleni velikokrat izpostavijo željo po sodelovanju v Domelovi Akademiji, s tem pa se kaže, da je sama vsebina primerna in potrebna za zaposlene. Največji doprinos pa je vsekakor bilo mreženje, ki so ga omogočili z delom na projektih. Udeleženci iz različnih področij in enot, ki se pri vsakodnevnem delu niso srečali, so morali sodelovati na projektni nalogi, s tem pa so se spoznali tudi med sabo, se bolj povezali in preko sodelujočih spoznali tudi njihova področja in poslovne enote. S tem so se ustvarile povezave, ki so jim v primeru, da so v okviru svojega dela potrebovali pomoč ali informacije iz drugega področja ali poslovne enote, prišle zelo prav in vsekakor olajšale povezavo, saj so vedeli, na koga se lahko obrnejo in prosijo za informacije ali pomoč.

 

Romana Vodenik Markelj, vodja kadrovskega oddelka v skupini Domel

Druge Objave

Gaja Žilavec

Nasveti za iskanje prve zaposlitve

Vstop na trg dela in iskanje prve redne zaposlitve večini mladih predstavlja vrelec stresa. Pred tem nam izobraževalni sistem zagotavlja občutek…
Rok Oblak

Bodimo človeški v kadrovanju: Nismo le rekruterji, temveč zastopniki kandidatov

Čas, ko so ljudje zvesto služili istemu delodajalcu skozi celotno kariero, se spreminja. Čedalje več kandidatov pogosteje menja zaposlitev, ne nujno…
Tia Mavrič

Kako lahko podjetja privabijo mlade talente?

Podjetja se dandanes soočajo z marsikatero težavo zaradi razlik med mladimi in obstoječimi zaposlenimi – mladi imamo drugačne navade, vrednote, želje…