Sabina Velic - Tujci so tukaj Mednarodna mobilnost

Tujci so tukaj. Ali sta tudi podpora in razumevanje?

Back

Prihod tujcev na delo v Sloveniji postavlja pred podjetja svojevrstne izzive. Mnogi delodajalci se za kandidate iz tujine v največji meri zanimajo v selekcijskem postopku. Na razgovoru želijo izvedeti več o njihovi izobrazbi, preučujejo njihove delovne izkušnje in skušajo prepoznati osebnostno ustreznost kandidatov za njihov tim. Ključ do uspešnega zaposlovanja tujcev in dolgoročnega zadovoljstva vseh deležnikov pa leži tudi v tem, ali se delodajalci ustrezno pripravijo na sprejem tujca. Ali delodajalec zna prepoznati njegove potrebe pri prihodu? Ali mu zna ponuditi ustrezno podporo? V tem članku bom pojasnila, zakaj je to pomembno in kako lahko podjetja to dosežejo.

 

Izzivi vključevanja tujcev na trg dela

Zaposlovanje tujcev po eni strani za podjetja predstavlja olajšanje – ko po dolgotrajnem iskanju kandidatov na domačem trgu dela, v tujini naposled najdejo kandidata kakršnega potrebujejo, vendar to prinaša tudi izzive, ki jih ne smemo zanemariti. Komunikacijske, kulturne in administrativne razlike so le nekateri vidiki, ki lahko vplivajo na uspeh sodelovanja. Zato je ključno, da se delodajalec ustrezno pripravi in zagotovi podporo svojim tujim zaposlenim.

 

Kako zagotoviti učinkovito podporo?

Pred prihodom tujca je ključno, da podjetje razvije razumevanje njegove kulture. Usposabljanje zaposlenih za delo v multikulturnem okolju bo olajšalo integracijo in zmanjšalo morebitne konflikte. Po drugi strani pa bodo tudi za tujca dragocene informacije o kulturi, vrednotah in pravilih znotraj podjetja.

 

Nekaj nasvetov za učinkovito podporo tujcem v podjetju:

  1. Jasno komuniciranje: Učinkovita komunikacija je ključ do uspeha. Priporočljivo je, da se tujec udeleži začetnega online tečaja slovenskega jezika že pred prihodom v Slovenijo. Zagotoviti je treba, da so vsa navodila v zvezi s prihodom in informacije v zvezi z zaposlitvijo jasno predstavljena v jeziku, ki ga govori tujec (saj tujec ob prihodu v Slovenijo zagotovo še ne bo v celoti vešč slovenščine). Zelo koristno je, da ob ustni komunikaciji pomembnih informacij le-te podamo tudi v pisni obliki. Denimo v brošuri, ki bo namenjena prav novim sodelavcem, ki se bodo podjetju pridružili iz tujine. Ob poplavi informacij bo za tujca pomembno, da se bo imel možnost k manj jasnim informacijam večkrat vrniti in jih znova prebrati.
  2. Delovni čas: Različne kulture imajo različna pričakovanja glede delovnega časa. Delavci iz tujine bodo potrebovali jasno obrazložitev delovnega časa in pravil v zvezi z izrabo odmorov, letnega dopusta, bolniške odsotnosti, nadurnega dela itd. Razumevanje praznikov iz drugih kultur in omogočanje, da tujci na svoj praznik izrabijo dopust (če za to izrazijo željo), je korak k uspešnejšemu vključevanju.
  3. Mentorstvo in integracija: Dodelitev mentorja tujemu zaposlenemu lahko olajša proces prilagajanja in spodbuja povezovanje z ostalimi sodelavci. Organiziranje družabnih dogodkov ali timskih dejavnosti lahko dodatno pripomore k ustvarjanju povezanosti v kolektivu.
    Ljudje se različno odzivajo na spremembe. Nekateri bodo brez dodatne pomoči zelo iznajdljivi, medtem ko bodo nekateri potrebovali dodatno pomoč pri orientaciji in interakciji v lokalni okolici - npr. pri uporabi javnega prevoza, pri iskanju javnih institucij, ki jih bodo morali občasno obiskati ipd.
  4. Administrativna podpora: Pridobitev delovnega in bivalnega dovoljenja, urejanje davčne številke, odprtje bančnega računa, urejanje rezidentskega statusa - podpora pri teh administrativnih procesih bo zmanjšala stres in omogočila, da se tujec osredotoči na svoje delo.

 

Pomembnost nastanitve in prevoza na delo

Nastanitve: Delodajalci bi morali aktivno sodelovati pri iskanju primernega prebivališča za tujega zaposlenega. Najbolj priročno bi bilo, če bi podjetje imelo lastne kapacitete za nastanitev tujcev, vendar je takšna rešitev na voljo le v redkih primerih. Priporočljivo je vzpostaviti partnerstva z nepremičninskimi agencijami, ki nudijo podporo pri iskanju nastanitev. Ko kadre iz tujine iščete s pomočjo kadrovske agencije, izkoristite mrežo partnerstev s ponudniki nastanitev, ki jo imajo in iskanje nastanitve za tujce, prepustite izbrani kadrovski agenciji.

Nastanitve morajo ustrezati standardom, ki jih določa Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji.

Stroški nastanitve: Ključno je jasno določiti, na koga se prevalijo stroški nastanitve. V mnogih primerih delodajalec prevzame del ali celoten strošek bivanja za prvo trimesečje, prvo šestmesečje, ali za prvo leto, kar olajša prilagajanje in zmanjšuje finančni pritisk na tujca.

Prevoz na delo: Organiziran prevoz na delo je lahko ključnega pomena, še posebej, če je zaposleni nastanjen v kraju, ki je oddaljen od kraja opravljanja dela. Dogovor o prevozu ali nudenje informacij o javnem prevozu je pomembno za nemoten delovni proces in zadovoljstvo zaposlenega.

 

S celostno podporo do uspešnejše in dolgoročnejše zaposlitve tujca

Uspešno vključevanje tujcev zahteva celostno podporo, ki sega onkraj zgolj pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. V procesu vključevanja tujcev v podjetje ne smemo pozabiti na človeški vidik.  Nastanitev in prevoz na delo in z dela sta ključna elementa, ki vplivata na dobro počutje ter učinkovitost zaposlenega. Delodajalci, ki razumejo te vidike, bodo oblikovali okolje, kjer se tujci počutijo dobrodošle in cenjene, kar bo nedvomno pripomoglo k uspešnemu in dolgoročnemu sodelovanju.

Sabina Velić, International Mobility Coordinator

Druge Objave

Gaja Žilavec

Nasveti za iskanje prve zaposlitve

Vstop na trg dela in iskanje prve redne zaposlitve večini mladih predstavlja vrelec stresa. Pred tem nam izobraževalni sistem zagotavlja občutek…
Rok Oblak

Bodimo človeški v kadrovanju: Nismo le rekruterji, temveč zastopniki kandidatov

Čas, ko so ljudje zvesto služili istemu delodajalcu skozi celotno kariero, se spreminja. Čedalje več kandidatov pogosteje menja zaposlitev, ne nujno…
Tia Mavrič

Kako lahko podjetja privabijo mlade talente?

Podjetja se dandanes soočajo z marsikatero težavo zaradi razlik med mladimi in obstoječimi zaposlenimi – mladi imamo drugačne navade, vrednote, želje…