Bine Ovsec - Različni pogledi, različne izkušnje; bolj kreativne rešitve

Različni pogledi, različne izkušnje; bolj kreativne rešitve

Back

Raznolikost in vključevanje v delovnem okolju bi morala zasedati vrh seznama prioritet prav v vsakem podjetju. Ustvarjanje skupnosti posameznikov, ki prihajajo iz različnih ozadij, ne le bogati izkušnje in medsebojne odnose, temveč tudi poveča učinkovitost in izboljša proces sprejemanja odločitev.

V mesecu, ko praznujemo raznolikost LGBTQ+ skupnosti, je potrebno poudariti relevantnost raznolikega kadra v podjetju in priložnosti, ki jih ta raznolikost prinese. S podpiranjem raznolikosti in vključenosti podjetja ne le, da izboljšajo svoj ugled, ampak tudi poskrbijo za boljše počutje ter lojalnost zaposlenih.

Kaj pomenita raznolikost in vključenost v delovnem okolju?

Raznolikost in vključenost sta sicer medsebojno zelo povezana koncepta. V delovnem okolju se nanašata na množico individualno raznolikih posameznikov, ki tvorijo skupnost, ter na inkluzivno, enakopravno in sprejemajoče okolje, ki jim omogoča, da sodelujejo kot enakovredni člani ekipe.

Raznolikost v delovnem okolju pomeni, da ima podjetje zaposlene, ki se razlikujejo glede na raso, spol, spolno usmerjenost, veroizpoved, starost itd. A le zato, ker je delovno okolje raznoliko, še ne pomeni nujno, da je tudi vključujoče. Raznolikost predstavlja zgolj objektivno oceno, ki poudarja, kako se zaposleni med seboj razlikujejo, medtem ko vključenost temelji na subjektivnih občutkih zaposlenih, predvsem glede tega, ali se resnično počutijo enakovredno priznane, slišane in sprejete.

Ne zadostuje torej le, da je organizacija zgolj raznolika. Organizacija mora biti tudi vključujoča. Raznolikost in vključenost nista cilj, ki ga organizacija doseže - temveč se nenehno prepletata, v neprekinjenem procesu.

Kakšne so prednosti vključujočega delovnega okolja?

Ustvarjanje vključujočega delovnega okolja lahko doprinese široko paleto koristi za organizacijo; ne le z etičnega vidika, temveč tudi z vidika inovativnosti, učinkovitosti, komunikacije in ugleda.

1. Raznolike organizacije so bolj inovativne in ustvarjalne

Kadri, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih ozadij in z različnimi življenjskimi izkušnjami, s svojimi perspektivami obogatijo kolektiv. Ta raznolikost razmišljanja spodbuja kreativnost in inovativnost, pripomore k bolj učinkovitemu reševanju problemov ter ustvarja rešitve, ki so primerne za širši krog klientov.

2. Privabljanje in zadrževanje vrhunskih talentov

Zaposlovanje v vključujočih organizacijah postaja vedno bolj prioritetni kriterij za iskalce zaposlitve. Tako so organizacije, ki spodbujajo vključujoč pristop, bolj privlačne za različne kvalificirane kandidate. Delo v vključujoči organizaciji postaja standard za iskalce zaposlitve, zato bodo zaposleni bolj zvesti podjetju, če se bodo v njem počutili enakovredno in sprejeto.

3. Učinkovitost in finančna uspešnost

Različne raziskave so pokazale, da podjetja, ki se odlikujejo po raznolikosti in vključenosti, pogosto presegajo poslovne rezultate tistih, ki teh lastnosti ne izpolnjujejo. Slednje je lahko posledica večje inovativnosti, boljše kakovosti odločanja in višje stopnje angažiranosti zaposlenih.

4. Višja lojalnost zaposlenih

Ko podjetje zaposlenim nudi vključujoče delovno okolje, se zaposleni počutijo bolj povezane z organizacijo in njenimi cilji. Ta občutek pripadnosti poveča njihovo lojalnost podjetju, kar jih pri doseganju ciljev organizacije motivira še bolj. Zaposleni, ki čutijo pripadnost in vključenost, bodo najverjetneje ostali v podjetju dlje časa.

5. Hitrejše in boljše odločitve v podjetju

Delovno okolje, ki odraža raznolikost in vključenost zaposlenih, hkrati pripomore še k boljšemu razumevanju in obvladovanju globalnih trgov, saj so člani ekipe še več opremljeni za razumevanje različnih kultur, trgov in potrošniških navad. Slednje vodi do boljših strateških odločitev in hitrejšega prilagajanja trendom na trgu dela.

6. Izboljšana interna komunikacija

Raznolikost lahko pripomore k bolj odprti in obsežni komunikaciji znotraj podjetja, saj različni ljudje se izražajo in komunicirajo na različne načine. Vključujoča delovna kultura spodbuja posameznike, da se počutijo pri izražanju svojih mnenj in idej udobno, kar spodbuja odprto in iskreno komunikacijo. S tem se izboljša tudi razumevanje med člani ekipe, kar vodi do boljšega sodelovanja in učinkovitosti.

7. Izboljšan ugled podjetja

Stranke, partnerji in iskalci zaposlitve so vse bolj pozorni na vrednote podjetij, s katerimi sodelujejo. Podjetja, ki se zavzemajo za vključenost, lahko imajo boljše odnose s svojimi strankami. Raznolikost in vključevanje sta namreč postala ključna dejavnika za mnoge potrošnike pri odločanju, katera podjetja bodo podprli.

Dandanes vključujoče delovno okolje ni le zaželjeno, temveč je nujna sestavina za uspešnost podjetja. Mesec ponosa, s katerim praznujemo LGBTQ+ skupnost, nas opominja, da podjetja, ki cenijo in podpirajo LGBTQ+ zaposlene, ustvarjajo prijazno okolje ter povečujejo svojo inovativnost in konkurenčnost. Ugotavljamo torej v glavnem pozitivne učinke, in to za vse vključene strani ali skupine.

Viri:

Bine Ovsec, Marketing Assistant

Druge Objave

Gaja Žilavec

Nasveti za iskanje prve zaposlitve

Vstop na trg dela in iskanje prve redne zaposlitve večini mladih predstavlja vrelec stresa. Pred tem nam izobraževalni sistem zagotavlja občutek…
Rok Oblak

Bodimo človeški v kadrovanju: Nismo le rekruterji, temveč zastopniki kandidatov

Čas, ko so ljudje zvesto služili istemu delodajalcu skozi celotno kariero, se spreminja. Čedalje več kandidatov pogosteje menja zaposlitev, ne nujno…
Tia Mavrič

Kako lahko podjetja privabijo mlade talente?

Podjetja se dandanes soočajo z marsikatero težavo zaradi razlik med mladimi in obstoječimi zaposlenimi – mladi imamo drugačne navade, vrednote, želje…